Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 10:1-14

10  Ke kaloku amaFilisti+ alwa imfazwe noSirayeli; aza amadoda akwaSirayeli asaba phambi kwamaFilisti yaye ayesiwa phantsi ebulewe eNtabeni yeGilbhowa.+  AmaFilisti athana mbende noSawule noonyana bakhe; ibe amaFilisti amxabela uYonatan+ noAbhinadabhi+ noMaleki-shuwa,+ oonyana bakaSawule.+  Umlo waba nzima kuSawule; baza abo babetola ngesaphetha ekugqibeleni bamfumana, wangxwelerhwa ngabatoli.+  Wandula ke uSawule wathi kumphathi wezikrweqe zakhe:+ “Rhola ikrele lakho+ uze undihlabe ngalo, ukuze la madoda angalukanga+ angezi aze andiphathe kakubi.”+ Umphathi wezikrweqe zakhe akavumanga,+ ngenxa yokuba wayesoyika kakhulu. Ngoko uSawule walithabatha ikrele waza waziwisa phezu kwalo.+  Xa umphathi wezikrweqe zakhe wabonayo ukuba uSawule ufile, waziwisa naye phezu kwekrele waza wafa.+  Wafa ngaloo ndlela ke uSawule noonyana bakhe abathathu,+ nabo bonke abo bendlu yakhe bafa kunye.  Athi onke amadoda akwaSirayeli awayesentilini akubona ukuba asabile nokuba uSawule noonyana bakhe bafile, azishiya izixeko zawo aza asaba;+ emva koko afika ke amaFilisti ahlala kuzo.  Kwathi ke ngemini elandelayo, xa amaFilisti afikayo ukuza kuhluba+ ababuleweyo, afumana uSawule noonyana bakhe bewile eNtabeni yeGilbhowa.+  Amhluba aza ayinqumla ke intloko yakhe+ nesikrweqe sakhe athumela kwilizwe lamaFilisti macala onke ukwazisa+ izithixo zawo+ nabantu. 10  Ekugqibeleni azibeka izikrweqe zakhe endlwini yothixo wawo,+ aza ukakayi lwakhe alubethelela endlwini kaDagon.+ 11  Bakuva bonke abaseYabheshe+ eGiliyadi awakwenzayo amaFilisti kuSawule.+ 12  Ngoko esuka onke madoda anobukroti asithabatha isidumbu sikaSawule nezidumbu zoonyana bakhe azisa eYabhashe aza awangcwaba amathambo abo phantsi komthi omkhulu+ eYabheshe;+ azila+ ke ukutya kangangeentsuku ezisixhenxe. 13  Wafa ngaloo ndlela ke uSawule ngenxa yokungathembeki+ kwakhe awakwenza ngokungabi nalukholo kuYehova ngokuphathelele ilizwi likaYehova angaligcinanga nangokubuzisa kwakhe koneshologu.+ 14  Akabuzisanga kuYehova.+ Ngoko ke wambulala waza ubukumkani wabunikela kuDavide unyana kaYese.+

Umbhalo osemazantsi