Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kronike 1:1-54

1  UAdam,+ uSete,+ uEnoshi,+   uKenan,+ uMahalaleli,+ uYaredi,+   uEnoki,+ uMethusela,+ uLameki,+   uNowa,+ uShem,+ uHam+ noYafete.+  Oonyana bakaYafete yayinguGomere noMagogi+ noMadayi+ noYavan+ noTubhali noMesheki+ noTiras.+  Bona oonyana bakaGomere yayinguAshikenazi+ noRifati+ noTogama.+  Bona oonyana bakaYavan yayinguElishaha+ noTarshishe,+ uKitim+ noRodanim.+  Oonyana bakaHam yayinguKushe+ noMitserayim,+ uPuti+ noKanan.+  Bona oonyana bakaKushe yayinguSebha+ noHavila noSabheta+ noRahama+ noSabheteka.+ Bona oonyana bakaRahama yayinguShebha noDedan.+ 10  UKushe wazala uNimrodi.+ Yena waqala waba ngonamandla emhlabeni.+ 11  UMitserayim, wazala amaLudi+ nama-Anamim namaLehabhim namaNefetuhim+ 12  namaPatrusi+ namaKaseluhim+ (ekwaphuma kuwo amaFilisti+) namaKafetori.+ 13  UKanan, wazala uSidon+ izibulo lakhe, noHeti+ 14  namaYebhusi+ nama-Amori+ namaGirgashi+ 15  namaHivi+ nama-Areki namaSin+ 16  nama-Arvadi+ namaTsemari+ namaHamati.+ 17  Oonyana bakaShem+ yayinguElam+ noAshuri+ noArpakhishadi+ noLudi+ noAram, NoUtse noHuli noGetere noMashe.+ 18  UArpakhishadi, wazala uShela,+ waza uShela wazala uEbhere.+ 19  Yena uEbhere wazalelwa oonyana ababini. Igama lomnye lalinguPelege,+ ngenxa yokuba ngemihla yakhe umhlaba wawahlukene; lona igama lomntakwabo lalinguYoketan. 20  UYoketan, wazala uAlmodadi noShelefe noHatsaremavete noYera+ 21  noHadoram noUzali noDikela+ 22  no-Obhali noAbhimayeli noShebha+ 23  no-Ofire+ noHavila+ noYobhabhi;+ bonke abo yayingoonyana bakaYoketan. 24  UShem,+ uArpakhishadi,+ uShela,+ 25  uEbhere,+ uPelege,+ uRewu,+ 26  uSerugi,+ uNahore,+ uTera,+ 27  uAbram,+ oko kukuthi, uAbraham.+ 28  Oonyana baka-Abraham yayinguIsake+ noIshmayeli.+ 29  Le yimvelaphi yeentsapho zabo: izibulo likaIshmayeli nguNebhayoti+ ibe nguKedare+ noAdebhele noMibhesam,+ 30  uMishma noDuma,+ uMasa, uHadadi+ noTema, 31  uYeture, uNafishi noKedema.+ Abo yayingoonyana bakaIshmayeli. 32  Oonyana bakaKetura,+ ishweshwe lika-Abraham,+ lazala uZimran noYokeshan noMedan+ noMidiyan+ noIshibhaki+ noShuwaha.+ Bona oonyana bakaYokeshan yayinguShebha noDedan.+ 33  Bona oonyana bakaMidiyan yayinguEfa+ noEfere noHanoki noAbhida noEldaha.+ Bonke aba yayingoonyana bakaKetura. 34  Yena uAbraham wazala uIsake.+ Oonyana bakaIsake yayinguEsawu+ noSirayeli.+ 35  Oonyana bakaEsawu yayinguElifazi, uRehuweli+ noYewushe noYalam noKora.+ 36  Oonyana bakaElifazi yayinguTeman+ no-Omare, uTsefo noGatam, uKenazi+ noTimna+ noAmaleki.+ 37  Oonyana bakaRehuweli yayinguNahati, uZera uShamaha noMiza.+ 38  Bona oonyana bakaSehire+ yayinguLotan noShobhali noTshibheyon noAnahi+ noDishon noEtsere noDishan.+ 39  Bona oonyana bakaLotan yayinguHori noHomam. Udade boLotan yayinguTimna.+ 40  Oonyana bakaShobhali yayinguAlvan noManahati noEbhali, uShefo no-Onam.+ Bona oonyana bakaTsibheyon yayinguAya noAnahi.+ 41  Oonyana baka-Anahi yayinguDishon.+ Bona oonyana bakaDishon yayinguHemdan noEshibhani noItran noKeran.+ 42  Oonyana bakaEtsere+ yayinguBhilehan noZavan noAkhan.+ Oonyana bakaDishan yayingu-Utse noAran.+ 43  Aba ngookumkani ababelawula ezweni lakwaEdom+ ngaphambi kokuba kulawule nawuphi na ukumkani+ phezu koonyana bakaSirayeli: uBhela unyana kaBhehore, igama lesixeko sakhe laliyiDinabha.+ 44  Ekugqibeleni wafa uBhela, waza uYobhabhi unyana kaZera+ waseBhotsera+ walawula esikhundleni sakhe. 45  Ekugqibeleni wafa uYobhabhi, kwalawula uHusham+ wasezweni lamaTeman+ esikhundleni sakhe. 46  Ekugqibeleni wafa uHusham, kwalawula uHadadi+ unyana kaBhedadi esikhundleni sakhe, lowo woyisa uMidiyan+ emhlabeni wakwaMowabhi. Yaye igama lesixeko sakhe laliyiAviti.+ 47  Ekugqibeleni wafa uHadadi, kwalawula uSamla waseMasereka+ esikhundleni sakhe. 48  Ekugqibeleni wafa uSamla, kwalawula uShawule waseRehobhoti+ engaseMlanjeni esikhundleni sakhe. 49  Ekugqibeleni wafa uShawule, kwalawula uBhahali-hanan unyana ka-Akebhore+ esikhundleni sakhe. 50  Ekugqibeleni wafa uBhahali-hanan, kwalawula uHadadi esikhundleni sakhe; yaye igama lesixeko sakhe laliyiPawu, lona igama lomfazi wakhe lalinguMehetabheli, intombi kaMatrede, intombi kaMezahabhi.+ 51  Ekugqibeleni wafa uHadadi. Yaye iinkosana zakwaEdom yayiyinkosana uTimna, inkosana uAlva, inkosana uYatete,+ 52  inkosana uOholibhama, inkosana uElaha, inkosana uPinon,+ 53  inkosana uKenazi, inkosana uTeman, inkosana uMibhetsare,+ 54  inkosana uMagediyeli, inkosana uIram.+ Ezi yayiziinkosana+ zakwaEdom.

Umbhalo osemazantsi