Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Korinte 6:1-20

6  Ngaba nabani na kuni onesimangalo+ ngakomnye unobuganga bokuya enkundleni phambi kwabantu abangengomalungisa,+ kungekhona phambi kwabo bangcwele?+  Okanye anazi na ukuba abo bangcwele baya kugweba+ ihlabathi?+ Yaye ukuba ihlabathi liza kugwetywa nini, anifaneleki na ukugweba izinto ezingenamsebenzi kakhulu?+  Anazi na ukuba siya kugweba iingelosi?+ Kutheni, ngoko, ingenakuba yimicimbi yobu bomi?  Ukuba, ngoko, ninayo imicimbi yobu bomi efuna ugwebo,+ ngabantu abajongelwa phantsi na ebandleni enibabeka njengabagwebi?+  Ndithethela ukunishukumisela ukuba nibe neentloni.+ Ngaba enyanisweni akukho namnye umntu osisilumko+ phakathi kwenu oya kukwazi ukugweba phakathi kwabazalwana bakhe,  kodwa umzalwana usuka aye enkundleni nomzalwana, yaye esenjenjalo phambi kwabangakholwayo?+  Ngokwenene, ngoko, kuthetha ukoyiswa kwenu ngokupheleleyo ukuba nimangalelane.+ Kutheni kunoko ningaziyekeli nenziwe ububi?+ Kutheni kunoko ningaziyekeli niqhathwe?+  Ngokwahlukileyo koko, nenza ububi yaye niyaqhatha, ibe nisenjenjalo kubazalwana benu.+  Intoni! Anazi na ukuba abantu abangengomalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo?+ Ningalahlekiswa. Abahenyuzi,+ nabanquli-zithixo,+ nabakrexezi,+ namadoda agcinelwe iinjongo ezingezozamvelo,+ namadoda alala namadoda,+ 10  namasela, nabantu ababawayo,+ namanxila,+ nabatshabhisi, nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.+ 11  Kanti abanye kuni babenjalo kanye.+ Kodwa niye nahlanjwa nahlambuluka,+ niye nangcwaliswa,+ niye navakaliswa ningamalungisa+ egameni leNkosi yethu uYesu Kristu+ nangomoya kaThixo wethu.+ 12  Zonke izinto zisemthethweni kum; kodwa asizizo zonke izinto eziyingenelo.+ Zonke izinto zisemthethweni+ kum; kodwa andiyi kuziyekela ndilawulwe nayintoni na.+ 13  Ukutya kokwesisu, nesisu sesokutya;+ kodwa uThixo uya kusitshitshisa sona nako.+ Ke kaloku umzimba awungowohenyuzo, kodwa ngoweNkosi;+ yaye iNkosi yeyomzimba.+ 14  Kodwa uThixo wayivusa iNkosi+ yaye uya kusivusa nathi siphume ekufeni+ ngamandla akhe.+ 15  Anazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu+ kaKristu?+ Ndiya kuthi na, ngoko, ndithabathe amalungu kaKRISTU ndize ndiwenze amalungu ehenyukazi?+ Nakanye! 16  Intoni! Anazi na ukuba lowo ubandakanywa nehenyukazi umzimba mnye nalo? Kuba, “Aba babini,” kutsho yena, “baya kuba nyama-nye.”+ 17  Kodwa lowo ubandakanywa neNkosi umoya+ mnye nayo.+ 18  Sabani kulo uhenyuzo.+ Sonke esinye isono asenokusenza umntu singaphandle komzimba wakhe, kodwa lowo uqhelisela uhenyuzo wona nxamnye nomzimba wakhe.+ 19  Intoni! Anazi na ukuba umzimba wenu uyitempile+ yomoya oyingcwele ongaphakathi kwenu,+ uvela kuThixo? Kanjalo, aningobenu,+ 20  kuba nathengwa ngexabiso.+ Ngandlela zonke, mzukiseni uThixo+ ngomzimba+ wenu.

Umbhalo osemazantsi