●○○ UTYELELO LOKUQALA

Umbuzo: UThixo uziva njani ngabantu abamfuna nyhani?

ISibhalo: 1Pe 5:6, 7

Umbuzo Wokubuyela: UThixo usikhathalele kangakanani mna nawe?

○●○ XA UBUYELA OKOKUQALA

Umbuzo: UThixo usikhathalele kangakanani mna nawe?

ISibhalo: Mat 10:29-31

Umbuzo Wokubuyela: Sazi njani ukuba uThixo uyasazi?

○○● XA UBUYELA OKWESIBINI

Umbuzo: Sazi njani ukuba uThixo uyasazi?

ISibhalo: Nd 139:1, 2, 4

Umbuzo Wokubuyela: Kusinceda njani ukuba nenkathalo kukaThixo?