Bukela ividiyo ethi, NjengoYesu, Ungavumi Ukuphambukiswa—Xa Ulingwa uze uphendule le mibuzo ilandelayo:

  • Kwavavanywa njani ukungagungqi kukaSphelo?

  • Yintoni eyanceda uSphelo akagungqa ekukhonzeni uYehova?

  • Ukungagungqi kwakhe kwamzukisa njani uYehova?