Uthando olungagungqiyo luthando oluqhutywa kukuzinikela, kukuthembeka, kukunyaniseka nolunamathelayo emntwini. UYehova wasebenzisa oko kwenzeka kuHoseya nakwinkosikazi yakhe, uGomere eyayinganyanisekanga, ukuze asifundise okuthile ngothando olungagungqiyo nokuxolela.—Hos 1:2; 2:7; 3:1-5.

Iimpendulo zakho zibhale ezantsi kwemibuzo.

UGomere wenza ntoni ebonisa ukuba uthando lwakhe lwalugungqa?

Yintoni eyabonisa ukuba uthando lwamaSirayeli lwalugungqa?

UHoseya walubonisa njani uthando olungagungqiyo?

UYehova walubonisa njani uthando olungagungqiyo?

KHAWUCINGE NGOKU: Ndingalubonisa njani uthando olungagungqiyo kuYehova?