4:5-13, 18-20, 23-31

Yintoni eyenza abapostile baba ngabafundisi abafanelekayo? Yintoni eyabanceda bathetha bezimisele nangesibindi? “Babefudula bekunye noYesu,” uMfundisi Omkhulu, ibe babefunde kuye. (IZe 4:13) Zeziphi ezinye izinto esinokuzifunda kuYesu ezinokusinceda sibe ngabafundisi beBhayibhile abanobuchule?

Dibanisa ezi Zibhalo zilandelayo nezifundo ezichanileyo.