Hab 1:5, 6

Ukutshatyalaliswa kukaYuda okwakuza kuza ngeBhabhiloni kwakusenokubonakala kungazi kwenzeka. UYuda wayelawulwa kakhulu yiYiputa. Ngaba amaKhaledi ayomelele kunamaYiputa? Ukongezelela, yayingathi qatha kwaukuthi qatha kumaYuda amaninzi into yokuba uYehova wayeza kuvumela iYerusalem netempile yayo ukuba zitshatyalaliswe. Sekunjalo, isiprofeto sasiza kuzaliseka ibe uHabhakuki kwakufuneka ekulindele oko ngokuhlala ephaphile ibe ekhuthele.

Yintoni endenza ndiqiniseke ukuba ukupheliswa kwenkqubo yezinto kusemnyango?

Ndingahlala njani ndiphaphile ibe ndikhuthele?