• Ingoma 106 Nomthandazo

  • Amazwi Okuvula (imiz. 3 nangaphantsi)

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

YIKHUTHALELE INTSIMI

  • Utyelelo Lokuqala: (imiz. 2 nangaphantsi) bh—Sebenzisa ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? ukuze uhambise incwadi. (Phawula: Sukuyidlala le vidiyo kwintetho yakho.)

  • Xa Ubuyela: (imiz. 4 nangaphantsi) bh—Memela eli buyelo kwiintlanganiso.

  • Isifundo SeBhayibhile: (imiz. 6 nangaphantsi) bh 29-31 ¶8-9

INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU