Kungalula ngathi ukucinga ukuba siya kuhlala sibatsha yaye asoze sifikelwe ‘yimihla yentlekele’ ehamba nokwaluphala kweli hlabathi likaSathana. (INt 12:1) Ukuba usemtsha, ngaba ucinga ukuba unexesha elininzi lokuba wenze izinto ezithandwa nguThixo njengokuba kwinkonzo yexesha elizeleyo?

Sonke, kuquka nabo basebatsha, ‘sehlelwa lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.’ (INt 9:11) “Anikwazi oko ubomi benu buya kuba kuko ngomso.” (Yak 4:14) Ngoko ke, musani ukulibazisa ngokungeyomfuneko ukwenza okungakumbi enkonzweni. Ngenani ‘kumnyango omkhulu okhokelela emsebenzini’ ngoku usanivulekele. (1Ko 16:9) Anisoze nizisole.

Ezinye izinto eninokuzenza:

  • Kukushumayela ngolunye ulwimi

  • Kukuba nguvulindlela

  • Kukuya kwizikolo zentlangano

  • Ngumsebenzi wokwakha

  • Kukukhonza eBheteli

  • Ngumsebenzi wesiphaluka

Dwelisa Izinto Ofuna Ukuzenza.