BUKA

32:9-14

  • UYeremiya wenza zonke izinto ekwakufuneka ezenzile ukuze athenge intsimi.

33:10, 11

  • UYehova wabonisa ubulungisa ngokuthembisa ukuba abathinjwa abavumayo ukuqeqeshwa nguye baza kuxolelwa baze babuyele kwaSirayeli.

UYehova ububonise njani ubulungisa kuwe?