24:39

Abantu abaninzi baye bavumela izinto eziqhelekileyo zobomi ukuba zibaphazamise ekwenzeni ukuthanda kukaThixo. AmaKristu anokholo olomeleleyo ahluke njani ehlabathini ngendlela azijonga ngayo ezi zinto:

  • Imfundo ephakamileyo?

  • Ukuzonwabisa?

  • Umsebenzi wempangelo?

  • Izinto eziphathekayo?