Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 YIKHUTHALELE INTSIMI

Ukuphucula Ubuchule Bethu Bokushumayela—Zenzele Eyakho Intshumayelo

Ukuphucula Ubuchule Bethu Bokushumayela—Zenzele Eyakho Intshumayelo
BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

KUTHENI KUBALULEKILE: Nangona iintshayelelo onokuzisebenzisa ezikwincwadi yeentlanganiso ziluncedo, ziyinkcazelo nje ebhaliweyo. Ufanele usebenzise amazwi akho. Unokusebenzisa enye indlela okanye uthethe ngenye into ebangel’ umdla ekuhlaleni. Emva kokuba uyifundile imagazini, wajonga iintshayelelo onokuzisebenzisa waza wabukela neevidiyo zemiboniso, ungasebenzisa la macebiso alandelayo ukuze uzenzele eyakho intshumayelo.

INDLELA ONOKWENZA NGAYO:

Zibuze, ‘Ngaba ndifuna ukusebenzisa enye yeentshayelelo?’

EWE

  • Lungiselela indlela oza kuqala ngayo. Emva kokuba ubulisile, chaza ngokufutshane oko ukuzeleyo. (Ngokomzekelo: “Ndilapha kuba . . . ”)

  • Cinga ngendlela oza kusuka ngayo kumbuzo, uye kwisibhalo nakuncwadi oza kuluhambisa. (Ngokomzekelo: Xa utshayelela umbhalo unokuthi, “Impendulo eyanelisayo kulo mbuzo unokuyifumana apha.”)

HAYI

  • Khetha kwimagazini umxholo owuthandayo nobangel’ umdla kwintsimi okuyo

  • Khetha umbuzo oza kubangela umnini-mzi acinge nize nincokole ngawo kodwa ongazi kumfak’ ekoneni. (Ngokomzekelo: Imibuzo ekwiphepha 2 leemagazini.)

  • Khetha umbhalo oza kuwufunda. (Ukuba uza kuhambisa uVukani! usenokungasifundi isibhalo ekubeni le magazini yenzelwe abantu abangenalwazi lungako ngeBhayibhile nabangaluthembiyo unqulo.)

  • Lungiselela isivakalisi esinye okanye ezibini ezichaza indlela umnini-mzi aza kuzuza ngayo kwinqaku ebenincokola ngalo

KUZO ZOMBINI EZI MEKO

  • Lungiselela umbuzo oza kuwubuza noza kuwuphendula xa ubuyela

  • Bhala phantsi ukuze uzikhumbuze ngento ofuna ukuthetha ngayo kwixesha elizayo