Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Udade uzipha ixesha lokufunda iBhayibhile nelokucamngca

UBOMI BAMAKRISTU NOMSEBENZI WOKUSHUMAYELA–INCWADI YENTLANGANISO Juni 2017

Iintshayelelo Onokuzisebenzisa

Iintshayelelo onokuzisebenzisa zikaVukani! nezokufundisa inyaniso ngesipho sobomi. Sebenzisa amacebiso akweli nqaku ukuze uzenzele ezakho iintshumayelo.

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

ILizwi LikaYehova Liba Yinyaniso Kuyo Yonke Into

Isiprofeto sikaYeremiya ngokuwa nokoyiswa kweBhabhiloni sazaliseka ngexesha elililo.

INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU

Lomelele Kangakanani Ukholo Lwakho Kwizithembiso ZikaYehova?

UYoshuwa wavuma ukuba akusilelanga nasinye isithembiso uYehova awayesenzile kumaSirayeli. Sinokulomeleza njani ukholo lwethu kwizithembiso zikaYehova

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

Ukulinda Kusinceda Sinyamezele

Yintoni eyanceda uYeremiya wanyamezela nangona wehlelwa zizinto ezibuhlungu? Sinokuzilungiselela njani iingxaki eziza kubakho kwixesha elizayo?

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

UHezekile Wayekuvuyela Ukuvakalisa Isigidimi SikaThixo

Embonweni, uYehova wanika uHezekile umsongo waza wamxelela ukuba awutye. Kwakuthetha ukuthini ukutya umsongo kuHezekile?

INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU

Kuvuyele Ukushumayela Iindaba Ezilungileyo

Ngamanye amaxesha kusenokuba nzima ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo, kodwa uThixo ufuna simkhonze sivuya. Singavuya njani xa sishumayela?

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

Ngaba Uza Kuphawulelwa Ukusinda?

Umbono owanikwa uHezekile kuqala wazaliseka xa kwakutshatyalaliswa iYerusalem yamandulo. Ukuzaliseka kwawo namhlanje kusichaphazela njani?

INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU

Thobela Imithetho KaYehova Yokuziphatha

Simele sibe nesibindi siyithobele imithetho kaThixo yokuziphatha. Njani? Kutheni le nto ibalulekile?