ISIZATHU SOKUBA KUBALULEKILE:

Iividiyo zichukumisa iintliziyo zabantu kuba baba nomdla kwinto abayivayo nabayibonayo. Ziyayithimba ingqalelo yabo, ibe ziyabetheleleka engqondweni. UYehova usimisele owona mzekelo mhle wokusebenzisa izinto ezibukelwayo xa esifundisa.—IZe 10:9-16; ISi 1:1.

Iividiyo ezinomxholo othi, Ngaba UThixo Unalo Igama?, Ngubani Umbhali WeBhayibhile? nothi Sinokuqiniseka Njani Ukuba IBhayibhile Ithetha Inyani? zongezwe kwisifundo 2 no-3 sencwadana enomxholo othi Iindaba Ezilungileyo. Ividiyo ethi, Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile?, Yintoni Eyenziwayo Xa Kufundwa IBhayibhile? nethi Yintoni Eyenzekayo EHolweni YoBukumkani? ikhuthaza abantu ukuba bafunde iBhayibhile kunye nathi okanye baye kwiintlanganiso zebandla. Ezinye zeevidiyo zethu sinokuzisebenzisa xa sifundisa izifundo zeBhayibhile.—km 5/13 3.

INDLELA YOKUKWENZA:

  • Dawunlowuda kwangaphambili ividiyo ofuna ukuyibonisa umninimzi

  • Lungiselela umbuzo omnye okanye emibini eza kuphendulwa yividiyo

  • Bukelani ividiyo kunye

  • Xubushani iingongoma eziphambili

KHAWUZAME ELI CEBISO:

  • Tyhila ngasemva kwelinye lamaphecana ethu, uze unikele ingqalelo kwikhowudi eya kwividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile?

  • Mbonise ividiyo ethi Sinokuqiniseka Njani Ukuba IBhayibhile Ithetha Inyani?, umhambisele incwadana ethi Iindaba Ezilungileyo uze ubalaselise isifundo 3