Uthini uYehova?

11:19

  • Ukuzonwabisa

  • Isinxibo Nendlela Yokuzilungisa

  • Uthando Nokuxolela

Ndinokumthobela njani uYehova?

11:20

  • Ukuzonwabisa

  • Isinxibo Nendlela Yokuzilungisa

  • Uthando Nokuxolela