Abazali bangafunda ntoni kuTata wabo osezulwini, uYehova, ngendlela yokukhulisa abantwana kakuhle? Bukela ividiyo ethi, Safundiswa NguYehova Ukukhulisa Abantwana Bethu, emva koko uphendule le mibuzo ilandelayo ngoAbilio noUlla Amorim:

  • Izinto abazifunda besebancinci zabanceda njani babakhulisa kakuhle abantwana babo?

  • Zeziphi izinto ezintle abazikhumbulayo abantwana abazenza xa babengabantwana?

  • UAbilio noUlla bayisebenzisa njani incwadi yeDuteronomi 6:6, 7?

  • Kutheni bengazange babaxelele yonk’ into abamele bayenze abantwana babo?

  • Babanceda njani abantwana babo bakwazi ukwenza izigqibo ezihle ngobomi babo?

  • Zeziphi izinto abazincamayo ukuze bakhuthaze abantwana babo bangene kwinkonzo yexesha elizeleyo? (bt 178 ¶19)