UYehova usenzele amalungiselelo amaninzi asinceda somelele elukholweni.

“UYehova wemikhosi uya kwenzela zonke izizwana, isidlo”

25:6

  • Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, xa abantu besitya kunye babebonisa ukuba bahlelisene ngoxolo kwaye ngabahlobo

‘Esineoli eninzi ezaliswe ngumongo, sewayini egcinwe ngeentsipho, yahluzwa’

  • Isidlo esineoli newayini ehluziweyo zifanekisela amalungiselelo esiwenzelwa nguYehova okuba somelele elukholweni