Ithemba lifana neankile. (Heb 6:19) Lisinceda siphephe nantoni na enokusenza singathembeki kuThixo xa sifikelwa ziingxaki. (1Ti 1:18, 19) Ezi ngxaki zinokuquka ukuphoxeka, ukuphulukana nezinto zethu eziphathekayo, isigulo esinganyangekiyo, ukuswelekelwa sisalamane okanye nantoni na enokusenza simlahle uThixo.

Ukholo nethemba zisinceda sikhangele kumvuzo esiwuthenjisiweyo. (2Ko 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27) Ngoko ke, enoba sinethemba lokuphila ezulwini okanye emhlabeni, sifanele siligcine liphila ngokucamngca ngezithembiso eziseLizwini likaThixo. Xa sifikelwa ziingxaki, kuya kuba lula ukuhlala sivuya.—1Pe 1:6, 7.

BUKELA IVIDIYO ETHI, YIBA NEMIHLALI NGALO ITHEMBA, EMVA KOKO UPHENDULE LE MIBUZO:

  • Kutheni uMoses engumzekelo omhle esinokuwuxelisa?

  • Yiyiphi imbopheleleko enikwe iintloko ntsapho?

  • Ziintoni eninokuzenza kuNqulo Lwentsapho?

  • Ithemba lingakunceda njani uzithembe xa uvavanywa?

  • Yintoni okhangele phambili kuyo?