14:3-5

UYehova wenza “intlambo enkulu” ngo-1914 xa wamisela uBukumkani obungoMesiya, “intaba” encinane kunolawulo lwakhe. Ukususela ngo-1919, abakhonzi bakaThixo baye bakhuseleka “entlanjeni yeentaba.”

Abantu ‘basabela njani entlanjeni yeentaba’ ukuze bakhuseleke?

14:12, 15

Nabani na ongaphandle kwintlambo yokomfuziselo uya kutshatyalaliswa eArmagedon

Ndingahlala njani entlanjeni yokhuseleko?