ISIZATHU SOKUBA KUBALULEKILE: UZekariya waprofeta wathi abantu abaphuma kuzo zonke iilwimi baya kuzimamela iindaba ezilungileyo. (Zek 8:23) Kodwa ngoobani abaza kubafundisa? (Rom 10:13-15) Sithi, abafanele baxelele bonke abantu abakwintsimi yethu ngeendaba ezilungileyo.—od 84 ¶10-11 *.

INDLELA ONOKWENZA NGAYO:

  • Lungiselela. Ngaba ukhe udibane nabantu abathetha olunye ulwimi? Unokusebenzisa iJW Language ukuze ufunde intshumayelo elula. Efowunini yakho, unokumbonisa indlela anokufumana ngayo inkcazelo engakumbi ngolwimi lwakhe kujw.org

  • Yiba neliso elibukhali. Ukuba ushumayela kwindlu ngendlu, wasebenzise onke amathuba avelayo okushumayela. Ncokola nabantu abagqithayo okanye abalinde emotweni. Ukuba ushumayela kwindawo kawonke-wonke qiniseka ukuba uyashumayela

  • Khuthala. Phinda uye kwizindlu ubufike kungekho mntu kuzo. Zimisele ukuthetha nomntu kwindlu nganye ongena kuyo, mhlawumbi ukhethe ixesha okanye usuku olwahlukileyo kweli ubuqhele ukuya ngalo. Kusenokufuneka abanye abaninimzi ubabhalele ileta, ubafowunele okanye ushumayele kubo xa ushumayela esitratweni

  • Buyela. Buyela ngokukhawuleza kumntu onomdla. Ukuba umntu uthetha olunye ulwimi, khangela umntu onokukwazi ukumnceda ngolwimi lwakhe. Ufanele uqhubeke uncokola nalo mntu de abavakalisi abathetha ulwimi lwakhe bamtyelele.—od 94 ¶39-40

BUKELA IVIDIYO ETHI: UKUSHUMAYELA“NAKWEZONA NXALENYE ZIKUDE ZOMHLABA” UZE UBUZE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Ziintoni ezenziwe ngabazalwana noodade ukuze bashumayele kwintsimi esemaphandleni? (1Ko 9:22, 23)

  • Ziziphi iingxaki ekuye kwafuneka bazoyise?

  • Ziziphi iintsikelelo abazifumeneyo?

  • Ziintoni onokuzimisela ukuzenza ukuze ushumayele ebantwini abangakumbi kwintsimi yakho?

^ isiqe. 3 Incwadi: Ukwenza Ukuthanda KukaYehova Ngolungelelwano