UYesu wathi kubalandeli bakhe mabahambe bayokwenza abafundi. (Mat 28:19) Kwakufuneka bashumayele baze bafundise. Kufuneka sisoloko sizibuza, ‘Ndingaphucula njani kwezi ndlela zimbini zokwenza abafundi?’

UKUSHUMAYELA

Endaweni yokuba silindele abantu beze kuthi, kufuneka ibe sithi abakhangela ‘abafanelekayo.’ (Mat 10:11) Xa sisentsimini, ngaba senza konke esinako ukuze sithethe nabantu ‘abakhoyo?’ (IZe 17:17) Ngenxa yokuba umpostile uPawulos wayekhuthele kumsebenzi wokushumayela, uLidiya waba ngumfundi.—IZe 16:13-15.

“Hlwayela imbewu yakho, yaye ungasiphumzi isandla sakho de kube ngokuhlwa” (INt 11:6)

BUKELA IVIDIYO ETHI, QHUBEKA USHUMAYELA “NGAPHANDLE KOKUYEKELELA”​—NGOKUNGACWANGCISWANGA NAKWINDLU NGENDLU, UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Kumsebenzi wakhe wemihla ngemihla, uSamuel wabonisa njani ukuba wayesoloko ekulungele ukutyala imbewu yenyaniso?

  • Kutheni sifanele sizikhuthalele zonke iindlela zokushumayela?

  • Kumsebenzi wakho wemihla ngemihla, unokushumayela kubani?

UKUFUNDISA

Ukuze senze abafundi, akufunekanga siphelele nje ekushiyeleni abantu iincwadi. Ukuze bayazi into uThixo ayifunayo kubo, kufuneka sibuyele size siqhube izifundo. (1Ko 3:6-9) Kodwa siza kuthini xa singade sibone tshintsho kuloo mntu simfundisayo? (Mat 13:19-22) Kufuneka siqhubeke sikhangela abantu abaneentliziyo ezifana ‘nomhlaba omhle.’—Mat 13:23; IZe 13:48.

“Mna ndatyala, uApolo wankcenkcesha, kodwa uThixo wakhulisa” (1Ko 3:6)

BUKELA IVIDIYO ETHI, QHUBEKA USHUMAYELA “NGAPHANDLE KOKUYEKELELA”​KWIINDAWO ZIKAWONKE-WONKE NAXA USENZA ABAFUNDI, UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • USolomon noMary bayinkcenkceshela njani imbewu yenyaniso kwintliziyo kaEzekiel neka-Abigail?

  • Xa sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokushumayela, imele ibe yintoni injongo yethu?

  • Singakubonisa njani ukubaluleka kokufundisa abantu inyaniso?