17:11-18

Ngokusuka kwezi vesi, yintoni esiyifundayo ngokubulela?

  • Akwanelanga ukuziva unombulelo, thetha ubulele

  • Xa ubulela nyhani ngento oyenzelweyo ubonisa ukuba unembeko kwaye ungumKristu onothando

  • Abo bafuna ukukholisa uKristu bamele bathande kwaye baxabise bonke abantu, nokuba ngabaluphi uhlanga, ibala nonqulo