Kwakutheni ukuze amaSirayeli akhawuleze akulibale ukusindiswa kwawo nguYehova?

106:7, 13, 14

  • Abantu bayeka ukukhangela kuYehova baza bathi phithi bubomi obutofotofo nazizinto abazithandayo

Yintoni enokukunceda uhlale unombulelo?

106:1-5

  • Cinga ngezizathu ezininzi ezikwenza ukuba ube nombulelo

  • Camngca ngethemba lobomi obungunaphakade

  • Bulela uYehova ngeentsikelelo akuphe zona