BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

UYehova wathembisa ukubuyisela unqulo lokwenyaniso kwitempile eseYerusalem. Kodwa emva kokubuya kwabathinjwa eBhabhiloni, zazininzi izinto ezazingumqobo, ibe ziquka umyalelo kakumkani othintela ulwakhiwo. Abaninzi babenoloyiko lokuba lo umsebenzi wawungazi kugqitywa.

 1. Malunga no-537 B.C.E.

  UKoreshi wagunyazisa ukuba kuphinde kwakhiwe itempile

 2. 3:3

  Inyanga yesixhenxe

  Isibingelelo siyalungiswa; kwenziwa imibingelelo

 3. 3:10, 11

  Ngo-536 B.C.E.

  Kwabekwa isiseko

 4. 4:23, 24

  Ngo-522 B.C.E.

  UKumkani uArtashashta wamisa ulwakhiwo

 5. 5:1, 2

  Ngo-520 B.C.E.

  UZekariya noHagayi bakhuthaza abantu ukuba baphinde baqhubeke besakha

 6. 6:15

  Ngo-515 B.C.E.

  Itempile iyagqitywa