Incwadi Yeentlanganiso Yobomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela inocwangciso nenkcazelo yokufunda yofundo lweBhayibhile lweveki neveki nolwentlanganiso yeveki nganye yamaNgqina kaYehova.