Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ndinokulufumana Njani Unqulo Lokwenyaniso?

Ndinokulufumana Njani Unqulo Lokwenyaniso?

Impendulo esuka eBhayibhileni

Xa izekelisa umahluko okhoyo phakathi kwabo bakunqulo lokwenyaniso nolobuxoki, iBhayibhile ithi: “Nobaqonda ngeziqhamo zabo. Abantu abahlanganisi iidiliya emeveni okanye amakhiwane enkunzaneni, andibi kunjalo?” (Mateyu 7:16) Kanye njengoko umahluko phakathi komdiliya nomthi wameva ubonakala ngeziqhamo, nomahluko phakathi konqulo lokwenyaniso nolobuxoki ubonakala ngeziqhamo, ezinjengezi zilandelayo.

  1. Unqulo lokwenyaniso lufundisa inyaniso eseBhayibhileni kungekhona iingcinga zabantu. (Yohane 4:24; 17:17) Le nyaniso iquka imfundiso yomphefumlo nethemba lobomi obungunaphakade kumhlaba oyiparadesi. (INdumiso 37:29; Isaya 35:5, 6; Hezekile 18:4) Kwakhona, lubhenca neemfundiso zobuxoki.—Mateyu 15:9; 23:27, 28.

  2. Unqulo lokwenyaniso lunceda abantu bamazi uThixo, lubafundisa negama lakhe elinguYehova. (INdumiso 83:18; Isaya 42:8; Yohane 17:3, 6) Alufundisi ukuba akanakuqondwa okanye akunakusondelwa kuye; kunoko lufundisa ukuba ufuna sibe ngabahlobo bakhe.—Yakobi 4:8.

  3. Unqulo lokwenyaniso lubalaselisa ukuba uThixo usisindisa ngoYesu Kristu. (IZenzo 4:10, 12) Amalungu alo athobela imiyalelo kaYesu ibe enza konke okusemandleni ukulandela umzekelo wakhe.—Yohane 13:15; 15:14.

  4. Unqulo lokwenyaniso luthi uBukumkani bukaThixo bukuphela kwethemba loluntu. Amalungu alo akhuthele ekuchazeleni abanye abantu ngobo Bukumkani.—Mateyu 10:7; 24:14.

  5. Unqulo lokwenyaniso lukhuthaza ukuba abantu bathandane ngokunyanisekileyo. (Yohane 13:35) Lukhuthaza nokuba abantu abaziintlanga nabaneemvelaphi ezahlukahlukeneyo baphathane ngentlonelo. (IZenzo 10:34, 35) Ngenxa yokuba amalungu alo ethanda abanye abantu, akayi emfazweni.—Mika 4:3; 1 Yohane 3:11, 12.

  6. Unqulo lokwenyaniso alunabantu bahlawulwayo ibe akukho malungu alo abizwa ngamagama avakala ngathi ngawezikhulu.—Mateyu 23:8-12; 1 Petros 5:2, 3.

  7. Unqulo lokwenyaniso alubandakanyeki kwaphela kwezopolitiko. (Yohane 17:16; 18:36) Sekunjalo, amalungu alo ayamhlonela ibe ayamthobela urhulumente, nto leyo evumelana nomyalelo weBhayibhile othi: “Buyiselani izinto zikaKesare kuKesare [omela abasemagunyeni], kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”—Marko 12:17; Roma 13:1, 2.

  8. Unqulo lokwenyaniso yindlela yokuphila kungekhona isithethe okanye ukugqithis’ usana kunina. Amalungu alo athobela imithetho yeBhayibhile yokuziphatha kuyo yonk’ into ayenzayo. (Efese 5:3-5; 1 Yohane 3:18) Kunokuba abe ngathi avinjw’ ubumnandi, ayakuvuyela ukukhonza ‘uThixo onoyolo.’—1 Timoti 1:11.

  9. Bambalwa kakhulu abantu abakunqulo lokwenyaniso. (Mateyu 7:13, 14) Amalungu onqulo lokwenyaniso asoloko ejongelwa phantsi, egculelwa ibe etshutshiswa ngenxa yokuba esenza ukuthanda kukaThixo.—Mateyu 5:10-12.

Unqulo lokwenyaniso asilonqulo wena ocinga ukuba lukufanele

Kuyingozi ukukhetha unqulo ujonge nje kuphela indlela olukwenza uzive ngayo. IBhayibhile yaprofeta ngexesha laxa abantu beza ‘kuziqwebela abafundisi bokubanyumbaza iindlebe.’ (2 Timoti 4:3) Kunokuba senjenjalo, iBhayibhile isikhuthaza ukuba silandele “unqulo oluhlambulukileyo nolungadyobhekanga ngokwembono kaThixo noBawo wethu,” enoba olo nqulo aluthandwa ngabantu abaninzi.—Yakobi 1:27, Yohane 15:18, 19.

Funda Okungakumbi

IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA

Zintoni Ezifunekayo Ukuze Uyazi IBhayibhile?

Nokuba injani na imvelaphi yakho, unokusazi isigidimi sikaThixo esikwiZibhalo Ezingcwele.

IMBONISELO

Isizathu Sokuba Uhlole Iicawa?

Ukuba kukho icawa oyihambayo, kufana nokungathi ukholo lwakho ulubeka ezandleni zayo.