Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Yiyiphi Imiqondiso ‘Yemihla Yokugqibela’ Okanye ‘Eyexesha Lesiphelo’?

Yiyiphi Imiqondiso ‘Yemihla Yokugqibela’ Okanye ‘Eyexesha Lesiphelo’?

Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile isixelela ngeziganeko ezikhokelela ‘ekuphelisweni [kwale] nkqubo yezinto.’ (Mateyu 24:3) Eli xesha iBhayibhile ilibiza ngokuba ‘yimihla yokugqibela’ okanye ‘ixesha lesiphelo.’ (2 Timoti 3:1; Daniyeli 8:19) Ezi ziprofeto zilandelayo zibonisa ukuba siphila kwimihla yokugqibela okanye ixesha lesiphelo:

 • Iimfazwe ezininzi.Mateyu 24:7; ISityhilelo 6:4.

 • Indlala.Mateyu 24:7; ISityhilelo 6:5, 6.

 • Iinyikima ezinkulu.Luka 21:11.

 • Iindyikityha zokufa okanye ukwanda kwezifo ezibulalayo.Luka 21:11.

 • Ukwanda kolwaphulo-mthetho.Mateyu 24:12.

 • Abantu abawonakalisayo umhlaba.ISityhilelo 11:18.

 • Ukutshintsha kwezimo zengqondo zabantu, oko kubonakala kubantu abaninzi “abangenambulelo, abanganyanisekanga . . . abangayifuni kwaphela imvisiswano, abanyelisi, abangenakuzeyisa, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi.”2 Timoti 3:1-4.

 • Ukuqhekeka kweentsapho ezinabantu “abangenawo umsa wemvelo” kunye nabantwana “abangathobeli bazali.”2 Timoti 3:2, 3.

 • Uthando lwabaninzi ngoThixo luya kuphola.Mateyu 24:12.

 • Ukunganyaniseki konqulo.2 Timoti 3:5.

 • Ukuziqonda ngakumbi iziprofeto zeBhayibhile kuquka nezo zemihla yokugqibela.Daniyeli 12:4.

 • Ukushunyayelwa kweendaba ezilungileyo zoBukumkani emhlabeni wonke.Mateyu 24:14.

 • Ukwanda kwenkcaso nentshutshiso ezibubungqina bokuba isiphelo sisondele.Mateyu 24:37-39; 2 Petros 3:3, 4.

 • Zonke ezi ziprofeto zizaliseka ngexesha elinye.Mateyu 24:33.

Ngaba siphila ‘kwimihla yokugqibela’?

Ewe. Iimeko zehlabathi nobalo-maxesha lweBhayibhile zibonisa ukuba imihla yokugqibela yaqalisa ngo-1914. Ngelo xesha, uBukumkani bukaThixo baqalisa ukulawula emazulwini, ukugxothelwa emhlabeni kukaSathana uMtyholi needemon zakhe yaba yinto yokuqala ibe abazange babe nasabelo kwaphela ezulwini. (ISityhilelo 12:7-12) Impembelelo kaSathana ibonakala kwizimo zengqondo nezenzo ezimbi zabantu nto leyo ebangela ukuba imihla yokugqibela ibe ‘lixesha lamanqam ekunzima ukujamelana nalo.’2 Timoti 3:1.

Funda Okungakumbi

Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Ngaba Siphila ‘Kwimihla Yokugqibela’?

Hlola izinto ezenziwa ngabantu nezimo zengqondo zabo ezibonisa ukuba ngoku siphila ‘kwimihla yokugqibela’ njengoko kuprofetwe ngazo eBhayibhileni.

IMBONISELO

Isiphelo Sehlabathi—Abanye Bayasoyika, Ukanti Abanye Basijonge Ngamehlo Abomvu

Usenokumangaliswa yeyona nto ithethwa yiBhayibhile ngesiphelo sehlabathi.

IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA

Yintoni Imfazwe YeArmagedon?

Igama elithi Armagedon livela kube kanye eBhayibhileni, kodwa kuyathethwa ngayo le mfazwe kuzo zonke iZibhalo.