Umsebenzi uyaqhubeka apho liza kuba khona ikomkhulu lehlabathi.