NgoJulayi 2009, amaNgqina kaYehova athenga umhlaba okumantla eNew York apho aza kufudusela khona ikomkhulu lawo lehlabathi. Lo mhlaba uziihektare ezili-102-hectare (253 a.) ukumgama oziikhilomitha ezimalunga nama-80 (50 mi) kumntla-ntshona wezakhiwo zaseBrooklyn eNew York, izakhiwo zamaNgqina ebezikho ukususela ngowe-1909.

Kwesi sakhiwo sitsha siza kuba neeofisi, izakhiwo zeminye imisebenzi yaseBheteli kunye nezakhiwo ezine zokuhlala apho kuza kuhlala amaNgqina amalunga nama-800. Kucetywa nokwakhiwa imyuziyam yala maxesha eza kubonisa imbali yamaNgqina kaYehova.

Kulo mhlaba uthengiweyo, izakhiwo ziya kuba kumhlaba oziihektare ezili-18 (45 a.), ngaphandle kwehlathi eliwujikelezileyo neendawo zawo ezifumileyo. Umhlaba ongenazakhiwo awuzukuba nengca eninzi. Kunoko, uya kuhambelana kakuhle neendawo ezenziwe ngamaplanga.

Iingcali zokwakha ziye zenza iplani yezakhiwo eziza konga umbane neziza kuhlala ithuba elide, nto leyo eya kubangela ukuba kungasetyenziswa mali ininzi. Ngokomzekelo, uphahla lwezi zakhiwo luza kwenzelwa ukuba amanzi emvula angahlali nokuba zihlale zifudumele. Iiofisi zakhiwe kwindawo enelanga. Enye yezinto eziphambili kwezi zakhiwo ziindlela zokulondoloza amanzi.

Yintoni ebangele ukuba kufuneke le mfuduko? Ngoku kuprintwa iiBhayibhile neencwadi ezithetha ngeBhayibhile nakwezinye iiofisi zamasebe amaNgqina kaYehova ezikwamanye amazwe, nto leyo eyayisenziwa eBrooklyn kuphela. Ngowama-2004, umsebenzi wokuprinta nokuthumela iincwadi owawusenziwa eUnited States wafuduselwa eWallkill, New York, ekumgama omalunga neekhilomitha ezili-145 (90 mi) kumntla-ntshona weBrooklyn.

Nale imfuduko ayizange ibize mali ininzi. Kubiza imali eninzi ukwakha nokugcina izakhiwo zintle eBrooklyn. Xa amaNgqina efudukela kwindawo encinane, anokuyisebenzisa kakuhle kakhulu iminikelo yokuxhasa umsebenzi wawo wokufundisa ngeBhayibhile.

Kufuneka kuhlolisiswe kakuhle yonke into ngaphambi kokuba kuqaliswe umsebenzi. Ukuba konke kubonwe kufanelekile, ngowama-2013 kuza kuqaliswa ukwakha okuya kuthatha iminyaka emine.

Ngaphandle kwesakhiwo esikhulu sokushicilela esiseWallkill, eNew York, amaNgqina kaYehova aneziko lemfundo elisePatterson, eNew York. Le ntlangano ineeofisi zamasebe ezikumazwe amaninzi. AmaNgqina kaYehova asehlabathini lonke angaphezu kwezigidi ezisixhenxe.