Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Iifoto Zokuqala ZaseWarwick (Ukususela NgoMeyi Ukuya Kutsho NgoAgasti 2014)

Iifoto Zokuqala ZaseWarwick (Ukususela NgoMeyi Ukuya Kutsho NgoAgasti 2014)

AmaNgqina KaYehova akha isakhiwo sawo esitsha esilikomkhulu lehlabathi eWarwick, eNew York. Ukususela ngoMeyi ukuya kutsho ngoAgasti 2014, abakhi baye benza inkqubela entle ekwakheni iGaraji, iiOfisi/iSakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi, neendawo zokuhlala ezisisakhiwo C no-D. Ezi foto zibonisa eminye yemisebenzi eye yenziwa ngelo xesha bekuxakekiwe.

Isakhiwo saseWarwick siphelele. Ukuqala ekhohlo phezulu:

  1. IGaraji

  2. INdawo Yokumisa Iimoto Zeendwendwe

  3. INdawo Ekulungiselwa Kuyo/INdawo Yokumisa Iimoto Zabahlali

  4. ISakhiwo B Sokuhlala

  5. ISakhiwo D Sokuhlala

  6. ISakhiwo C Sokuhlala

  7. ISakhiwo A Sokuhlala

  8. IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi

NgoMeyi 1, 2014—Isiza saseWarwick

Kwikona engasekhohlo emazantsi, entla kwechibi iSterling Forest Lake (Blue Lake). Kwakhiwa umgangatho ongaphantsi wesakhiwo D. Ngasechibini, kwakhiwa iindonga zesakhiwo C.

NgoMeyi 14, 2014—Apho kwenziwa khona iinxalenye esele zakhiwe

Abasebenzi bakha igumbi langasese. Linodonga oluziintsimbi, udonga oluhonjisiweyo ngaphakathi, imibhobho yamanzi neyemibane, umbhobho ofaka umoya kunye nebhafu. Endaweni yokuba lakhiwe xa kusakhiwa indlu, kuza kufakwa eli gumbi langasese elisele lakhiwe.

NgoMeyi 22, 2014—IGaraji

Abasebenza ngemibhobho yamanzi bayasebenza kumgangatho ongaphantsi. Ebudeni balo msebenzi abasebenzi abamalunga nabayi-500 baza kutyela kweli candelo ibe kwamanye amacandelo kuza kuhlala abanye abantu abayi-300. Ngasekupheleni kwalo msebenzi, ezi ndawo zokutyela zokwexeshana ziza kususwa ibe esi sakhiwo siza kugqitywa size sibe yigaraji.

NgoJuni 2, 2014—IGaraji

Kugalelwa umhlaba phezu kwendlu ukuze kutyalwe ingca. Le ngca etyalwa phezu kwendlu, iluncedo kwicala lemozulu, inciphisa izikhukula eziwa phezu kwendlu xa kunetha ibe ibamba nokungcola okuhla nemvula.

NgoJuni 5, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi

Le ndawo iza kuba zizakhiwo ezintathu ezidibeneyo ibe umgangatho wayo uza kuba zizikwemitha eziyi-42 000. Apha, iinkampani zangaphandle zifaka iintsimbi.

NgoJuni 18, 2014—IGaraji

Abasebenzi bafaka itela eluphahleni. Bazibophelele ngamabhanti okubakhusela bangawi.

NgoJuni 24, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala

Kufakwa imibhobho ehambisa umoya. Amalunga neepesenti eziyi-35 amabhinqa angamaNgqina asebenza eWarwick.

NgoJulayi 11, 2014—EMontgomery, eNew York

Le ndawo, ekugcinwa kuyo izinto ekwakhiwa ngazo, yafunyanwa ngoFebruwari 2014. Izizikwemitha eziyi-20 000. Izinto ezimhlophe ezikwikona ephezulu engasekunene ziinxalenye zezindlu zangasese esele zakhiwe.

NgoJulayi 24, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala

Le yikona engasekunene kwicala elingasemantla. Kwesi sakhiwo kuza kuhlala amalungu ekomkhulu amalunga nayi-200. Uninzi lwezindlu luza kuba phakathi kwezikwemitha eziyi-30 neziyi-55 ibe ziza kuba nekhitshi, igumbi langasese neveranda.

NgoJulayi 25, 2014—INdawo Ekulungiselwa Kuyo/INdawo Yokumisa Iimoto Zabahlali

Kulungiswa isiza ukuze silungele ulwakhiwo. Ngasentla ekhohlo sibona umatshini wokutyumza amatye ibe izinto eziphuma apho ziphinda zisetyenziswe elwakhiweni. Xa lugqitywa ulwakhiwo, kuza kube sele kususwe umhlaba onokugcwala iilitha eziyi-260 000 000 kwisiza saseWarwick. Zimalunga ne-23 izigadla ezisetyenziswa yonk’ imihla.

NgoJulayi 30, 2014—IGaraji

Kutyalwa ingca eluphahleni.

NgoAgasti 8, 2014—Isiza saseWarwick

Umfanekiso othathwe phezulu kwisilenge, kwicala elingasekunene kwesakhiwo seeofisi. Kwikona esekhohlo emazantsi yiNdawo Yokumisa Iimoto Zeendwendwe esele igqityiwe, esoloko igcwele ziimoto zabasebenzi. Amany’ amaNgqina aye ahamba iiyure eziyi-12 ukuze aye kuba ngamatsha-ntliziyo kangangeentsuku ezintathu okanye ezine.

NgoAgasti 13, 2014—IGaraji

IGaraji, esasebenza njengendawo yokutyela yokwexeshana, sele iza kugqitywa. IiTV (ezingekafakwa okwangoku) nezandisi-lizwi ziza kunceda abasebenzi ukuba bafumane itekisi yosuku nezinye iinkqubo kwiofisi yesebe yaseMerika.

NgoAgasti 14, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi

Kugalelwa udaka kumgangatho wokuqala. Ngasekunene, umsebénzi ugangatha ngomatshini wokwenza udaka luzinze.

NgoAgasti 14, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi

Imibhobho yombane sele iza kogqunywa.

NgoAgasti 14, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi

Kugqityezelwa ukugangathwa kumgangatho wokuqala. Le yeyona ndawo esele igalelwe udaka oluninzi (udaka olunokwanela iilitha eziyi-540 000) kulwakhiwo lwaseWarwick. Olu daka belusenziwa ngoomatshini bokuxova udaka kwakwesi siza, luze luthuthwe ngezigadla ezisibhozo zokuxova kunye nemibhobho emibini, ibe luthathe iiyure ezintlanu ezinesiqingatha lugalelwa. Kumbindi wale foto, kukho isakhiwo esinezinyuko.

NgoAgasti 14, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala

Kwakhiwa ungqameko lophahla. Pha ngasemva, kwakhiwa umgangatho wangaphantsi wesakhiwo A.

NgoAgasti 15, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala

Indlu yangasese esele igqityiwe inyuswa ngesilenge ukuya kumgangatho wesithathu. Kulwakhiwo lwaseWarwick zisetyenziswa kakhulu iinxalenye esele zakhiwe, ukuze kungabi sisigxum-gxum esizeni futhi kugqitywe ngokukhawuleza.

NgoAgasti 20, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala

Abakhi bagxumeka udonga olusele lwakhiwe oluziinxalenye. Olu donga ludayiwe, ngoko akukho mfuneko yokuba lupeyintwe ibe alisoloko lifuna ukulungiswa. Lugxunyekwa ngokukhawuleza, nto leyo eza kunceda ukuba ulwakhiwo lugqitywe ngexesha.

NgoAgasti 31, 2014—Isiza saseWarwick

Kwikona engasekhohlo. Apha phantsi kule ndawo ingaphambili, kulungiselelwa ukwakha Isakhiwo D; pha ngasemva, isakhiwo C sele simisiwe.