Ngo-1987, uLyman Swingle, ilungu leQumrhu Elilawulayo lamaNgqina KaYehova, wathetha nabantu abayi-63 580 ababehlanganisene kwibala iPlaza Monumental, eliseValencia, eVenezuela. Abaninzi bahamba ngebhasi ubusuku bonke ukuze baye kummamela. Ethetha nesihlwele, uMzalwana uSwingle wathi: “Aniselilo isebe elincinane. Ngoku nilisebe elikumlinganiselo ophakathi. Ibe kubonakala ngathi, ngokukhawuleza ngenye imini niya kuba ‘neqela labavakalisi abayi-100 000’!”

Ngaloo nyaka ka-1987, iVenezuela yayinabavakalisi abangaphezu kwe-38 000—amaNgqina KaYehova awayekukhuthalele ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zoBukumkani. Ngeloo xesha, yayingamazwe asibhozo kuphela awayenabavakalisi abangaphezu kwe-100 000.

Ulwando lwamaNgqina KaYehova ehlabathini lonke luyancomeka. Emva kweMfazwe Yehlabathi I, yayingamawaka ambalwa kuphela awayesasaza uBukumkani BukaYehova esidlangalaleni. Oko kwatshintsha. INcwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-1943 yathi: “Ingxelo edityanisiweyo ka-1942, enoba ayigqitywanga, ngenxa yokusilela ukuqhagamshelana, isikelelekile . . . , ngoba ibonisa ukuba ehlabathini lonke kukho abavakalisi abangaphezu kwe-106 000 abafaka ingxelo yomsebenzi wokushumayela iindaba ezilungileyo.” Nangexesha leMfazwe Yehlabathi II, abantu abaninzi bayamkela inyaniso yeBhayibhile. Ngo-1950, iMerika iyodwa nje, yaba nabavakalisi abangaphezu kwe-100 000.

Ilizwe elilandelayo ukufikelela kubavakalisi abayi-100 000 yiNigeria ngo-1974.

Ngonyaka olandelayo inani labavakalisi eBrazil naseJamani lalingaphezu kwe-100 000. Ulwando olunjalo kumazwekazi amane lungqina ukuba ehlabathini lonke, abantu bafuna inyaniso yeBhayibhile.

Kwihlabathi lonke, inani labantu abamkela iindaba ezilungileyo laqhubeka likhula. Oku kuhambelana noko kwathethwa kwangaphambili yiBhayibhile: “Omncinane uya kuba liwaka, nophantsi abe luhlanga olunamandla. Mna, Yehova, ndiya kukukhawulezisa oko ngexesha lako.”—Isaya 60:22.

Ngokusekelwe kwingxelo yonyaka wenkonzo ka-2014, kukho amazwe ayi-24 anamaNgqina angaphezu kwe-100 000. Aquka iVenezuela, eyafikelela elo nani ngo-2007. Kwihlabathi lonke, kukho amabandla amaNgqina KaYehova ayi-115 416 nabavakalisi abayi-8 201 545.

Amazwe anabavakalisi abangaphezu kwe-100 000

Ilizwekazi

Ilizwe

Abavakalisi

EAfrika

EAngola

108 607

EDemocratic Republic of Congo

216 024

EGhana

125 443

ENigeria

362 462

EZambia

178 481

EAsia

EJapan

215 703

ERepublic of Korea

100 641

KwiiPhilippines

196 249

EYurophu

EBritani

138 515

EFransi

127 961

EJamani

166 262

EItali

251 650

EPoland

123 177

ERashiya

171 268

ESpeyin

112 493

EUkraine

150 906

EMntla Merika

EKhanada

116 312

EMexico

829 523

EMerika

1 243 387

EMzantsi Merika

EArgentina

150 171

EBrazil

794 766

EColombia

166 049

EPeru

123 251

EVenezuela

140 226