Amawaka eendwendwe ezeza kwingqungquthela yango-2014 eyayiseRouen kumntla weFransi abona umboniso owawubalaselisa umxholo othi “IBhayibhile—Ukutyubela Iminyaka.”

Kwakudlalwa iividiyo ezithetha ngemibhalo-ngqangi yeBhayibhile yamandulo ezathimb’ ingqalelo yeendwendwe ezininzi. Iindwendwe zazifunda ngendlela icebiso leBhayibhile eliluncedo ngayo, ukuchana kwayo ngokwembali nangokwesayensi nokusasazwa kwayo ngokubanzi.

Lo mboniso wabonisa indlela iBhayibhile eye yasinda ngayo ukutyhubela iminyaka nokuba ngoku abantu abaninzi banemibhalo yabo eprintiweyo nekwizinto ze-elektroniki. Iindwendwe zaphiwa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha, iBhayibhile epapashwe ngamaNgqina kaYehova ngeelwimi ezingaphezu kweziyi-120.

Iindwendwe ezininzi zakuxabisa gqitha oko kwenziwa ngamaNgqina, ukwenza ukuba iBhayibhile ifumaneke kuwonke-wonke. Njengoko omnye unontlalo-ntle wayebuka nolutsha, wathi: “IBhayibhile yinxalenye yobomi bethu. Sifanele siphile ngayo. Sihlandlo ngasinye ndiyifunda, ziyacombuluka iingxaki zam.”

Omnye umakhulu ona-60 wothuka akufumanisa ukuba ezi Bhayibhile zifumaneka simahla. Wathi: “Sifanele sonke siqalise ukuyifunda kuba sonke siyayidinga.”