Bona indlela iofisi zesebe ezimbini ezisebenzisene ngayo ukuze kuphuculwe umsebenzi wokuprinta.