Funda ukuba iMboniselo yesiNgesi esenziwe lula yayinceda njani enye indoda yasondela kuYehova uThixo.