Bona indlela iiBhayibhile ezishicilelwa ngayo kwisebe laseJapan.