Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ngoku Incwadi YeGenesis Iyafumaneka NgeNtetho Yezandla YaseMerika

Ngoku Incwadi YeGenesis Iyafumaneka NgeNtetho Yezandla YaseMerika

ABAPHULAPHULI abangevayo ngeendlebe bawangawangisa izandla emva kokwenziwa kwesi saziso sichulumancisayo: “Niya kuvuyiswa kukwazi ukuba ngoku ezinye zeencwadi zeZibhalo ZesiHebhere [iTestamente Endala] ziyaguqulelwa. Incwadi yeGenesis eza kuba kwividiyo sele igqityiwe ukurekhodwa!

Eso saziso senziwa kwintetho yokugqibela eyayinikelwa kwiindibano zakutshanje zamaNgqina kaYehova ebeziqhutywa ngeNtetho Yezandla YaseMerika.

Ngo-2005, amaNgqina kaYehova aqalisa ukuguqulela INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele kwiNtetho Yezandla YaseMerika. Aqala ngencwadi kaMateyu. Ngo-2010, kwaguqulelwa zonke iincwadi eziyi-27 ezaziwa ngokuba yiTestamente Entsha ngale ntetho yezandla.

Ukongezelela, amaNgqina kaYehova aye aguqulela iinxalenye zeBhayibhile kwezinye iintetho zezandla ezintlanu.

Kutheni kusenziwa yonke le nto? AmaNgqina kaYehova ayaqonda ukuba iincwadi zibhalwa ngolwimi abangazange baluve abantu abaninzi abangevayo. Inguqulelo yeBhayibhile yentetho yezandla echanileyo, eqondakala lula nevakalayo yenza kube lula ngabantu abaninzi abangevayo ukuqonda inkcazelo ekuyo nokubona indlela abanokwakha ngayo ubuhlobo obusondeleyo noThixo. Baye bathini abantu ngale nguqulelo yeBhayibhile?

Omnye umfana ongevayo wathi: “Kwiminyaka embalwa edlulileyo xa kwakukhululwa incwadi kaMateyu, ndathi obu bubungqina boukuba uYehova uyandithanda yaye ukukhululwa kweGenesis kuye kwandenza ndakutsho kakhulu oku. Uyaqiniseka Wenza kucaceukuba ufuna ndimazi.

Elinye ibhinqa elingevayo lathi: “Kusetyenziswe intetho yezandla ezibeka zicace yaye ziqondakale izinto! Ndiyyayithanda iBhayibhile. Itsho yathi thaa into yokuba uYehova ufuna ndiwazi umongo weLizwi lakhe, ivesi nevesi, ukuze ndimazi bhetele. Ukucaca kweBhayibhile ngolu hlobo, kuyandichukumisa yaye kubangelaukuba ndizityand’ igila kuThixo emthandazweni.