Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ukunceda Amabanjwa

Ukunceda Amabanjwa

Suku ngalunye, amabanjwa akwiindawo zokulungisa izimilo zabantu abhalela iiofisi zamaNgqina kaYehova, ecela ukufundiswa iBhayibhile.

Siye sibaphendule ngokucela amaNgqina akumabandla akufutshane ukuba aye kufunda iBhayibhile nabo bantu basezintolongweni, kwizibhedlele zikarhulumente, kwiindawo zolutsha nakwezabo basebenzisa kakubi iziyobisi.

Kwezinye iijele, veki nganye amaNgqina aqhuba iintlanganiso. Ngokomzekelo, kwintetho yesidlangalala eyanikelwa kwezinye iijele ezimbini kwakukho abantu abayi-32.

Iyakhuthaza indlela awangenelwa ngayo loo mabanjwa. Enye indoda eyagwetyelwa ukuhlala ubomi bayo bonke kwintolongo yaseIndiana ngenxa yokubulala, yabutshintsha ubuntu bayo yaza yabhaptizwa, yaba liNgqina likaYehova.

INgqina elalifunda iBhayibhile nelinye ibanjwa elalikwisakhiwo esikhulu sabantu abaze kulungiswa izimilo eCalifornia lithi: “Ndiyamazi ukuba ebenjani ngaphambi kokuba sifunde yaye ndiyayibona indlela atshintshe ngayo. Utshintshe ngendlela engathethekiyo ukuze afanelekele ukubhaptizwa.

Amabanjwa amaninzi sele eqalile ukuphila ngemithetho yeBhayibhile, nangona esazi ukuba oko kunokubeka ubomi bawo engozini. Ngokomzekelo, abaninzi kwabo baye bahlukana nemigulukudu kuye kwafuneka baye kuhlaliswa bodwa okanye bafuduselwe kwezinye iindawo ukuze bakhuseleke.

Indlela iBhayibhile enamandla ngayo okutshintsha ubomi babantu iye yazichukumisa iintliziyo zamagosa asejele. Amanye aye anika amaNgqina amaphepha aqinisekisa indlela awaxabisa ngayo neembasa ngenxa yokuzinikela kwawo kumsebenzi omhle awenze kwezi ndawo.