Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Kuncedwa Abantwana BaseThailand Baphumelele Esikolweni

Kuncedwa Abantwana BaseThailand Baphumelele Esikolweni

Ukususela ngoDisemba 2012, amaNgqina kaYehova aba kwiphulo lokunceda abantwana besikolo baphumelele. AmaNgqina ayi-20 atyelela izikolo kwingingqi yaseBangkok. Adibana neenqununu zezikolo ezahlukahlukeneyo aza aphatha uVukani! kaOktobha 2012 owawunomxholo othi, “Indlela Onokuphumelela Ngayo Esikolweni.”

Eli phulo lahamba kakuhle kakhulu, kangangokuba lenziwa kulo lonke elaseThailand. Kunyaka owalandelayo, amaNgqina aya kwizikolo eziyi-830. Kangangendlela abantwana besikolo nootitshala ababewuthanda ngayo lo Vukani! kwanyanzeleka ukuba kuprintwe isixa esiphindwe kathathu kuneso siqhelekileyo. Kwaqala kwaprintwa iikopi ezimalunga neziyi-30 000 zalo Vukani! kodwa ke, kwafuneka kuprintwe iikopi ezingaphezu kweziyi-650 000!

Oonobhala nootitshala bezikolo bayibona indlela lo Vukani! aluncedo ngayo. Omnye utitshala wathi: “Le magazini iza kunceda abafundi basondelelane neentsapho zabo yaye baza kukwazi ukuchaza izinto abangathanda ukuziphumeza nabafuna ukusebenzela kuzo.” Ezinye izikolo zazithatha inkcazelo ekule magazini zize zifundise yona eziklasini. Ezinye zaziqhelisela ukufunda ngayo. Kwesinye isikolo abafundi kwakufuneka babhale ngezinto ezikule magazini, yaye babefumana iimbasa xa benze kakuhle.

Enye intombazana yathanda inqaku elikule magazini elithi, “Ukoyisa Ingxaki Yokutyeba Ngokugqithiseleyo Kwabaselula.” Yathi ukutyeba kuyingxaki enkulu yaye abahlobo bakhe baziva bengakhululekanga ukuthetha ngale ngxaki. Yoleka ngelithi: “Enkosi ngala macebiso aluncedo nekulula ukuwasebenzisa.”

Nabazali bayibona indlela obaluleke ngayo lo Vukani! Omnye umama owadibana namaNgqina wawabulela esithi: “Amacebiso akule magazini aluncedo kwintombi yam esesesikolweni.”

UPichai Petratyotin osisithethi samaNgqina kaYehova eThailand wathi: “UVukani! uye wakwazi ukubonisa indlela ubulumko obuseBhayibhileni obunokusinceda ngayo. AmaNgqina kaYehova ayayixabisa indlela imfundo eluncedo ngayo, ngoko isivuyisile into yokusasaza lo Vukani! ngaphandle kwentlawulo.”