Nanga amabal’ engwe ocwangciso lwetheko leklasi ye-138 yaseGiliyadi.

Ungabukela ucwangciso lweli theko leklasi ye-138 kwiJelo Losasazo LamaNgqina.