Bukela amagqabantshintshi oko kwenzeka kwiklasi ye-134 yabaphumelele eGiliyadi.