“Siziva sithandwa kakhulu!” Le yindlela elinye ibhinqa laseUkraine elavakalelwa ngayo xa laliphulaphule ileta ebalulekileyo eyayifundwa nguStephen Lett weQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova. Eli bhinqa laliphakathi kwamaNgqina ayi-165 000 awayephulaphule uMzalwan’ uLett owayethetha ebudeni botyelelo lwakhe ngempelaveki kaMeyi 10-11, 2014.

Ileta neentetho zeBhayibhile zaziguqulelwe ngeelwimi ezintlanu ibe zaziphulaphulwe kwiiHolo ZoBukumkani ezimalunga neziyi-700 eUkraine.

Kwangale mpelaveki, uMark Sanderson, okwangoweQumrhu Elilawulayo, ebudeni bocwangciso wafundela abazalwana noodade baseRashiya le leta. Olo cwangciso lwaluguqulelwe ngeelwimi eziyi-14, ibe abantu abayi-180 413 kumabandla angaphezu kwayi-2 500 eBelarus naseRashiya babephulaphule.

Le leta isuka kwiQumrhu Elilawulayo, yayibhalelwe onke amabandla aseRashiya naseUkraine. UMzalwan’ uSanderson wayifunda ngesiRashiya, nto leyo eyabangela ukuba iofisi yesebe yaseRashiya ibhale ithi: “Abazalwana noodade babechukumisekile kukuba iQumrhu Elilawulayo linomdla kangaka kweli lizwe. Sonke sasivakalelwa kukuba iQumrhu Elilawulayo liyasithanda.”

Injongo yale leta kukuthuthuzela nokomeleza amaNgqina akummandla onezidubedube zezopolitiko. Yabongoza abazalwana ukuba baqhubeke ‘bengeyonxalenye yehlabathi’ ngokuhlala bengoondilele kwimicimbi yehlabathi yezopolitiko.—Yohane 17:16.

Ekugqibeleni, iQumrhu Elilawulayo lakhuthaza amaNgqina ukuba ahlale enobuhlobo obusenyongweni noYehova ngokuthandaza, ukufunda nokucamngca ngeLizwi likaThixo. Ababekho bakhunjuzwa ngokuba enoba bajamelana naziphi na iimvavanyo, mababe nentembelo kwisithembiso sikaThixo esingasoze sisilele esikuIsaya 54:17: “Nasiphi na isixhobo esiya kuyilwa nxamnye nawe asiyi kuphumelela.”

Umqukumbelo weleta yeQumrhu Elilawulayo uthi: “Siyanithanda nonke. Ncedani niqiniseke ukuba sihlala sinicinga ibe siyanibongozela kuYehova.”

Ithetha ngolu tyelelo, iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eUkraine yathi: “Abazalwana bayakuxabisa ukuthandwa nokuhoywa kangaka liQumrhu Elilawulayo. Ukuba kunye noMzalwan’ uLett noSanderson eUkraine naseRashiya ngempelaveki enye, kusenze sacacelwa ukuba abantu bakaThixo bamanyene ibe kubonise abazalwana ukuba uYehova noYesu bayasinyamekela. Sonke siye savumelana ekubeni olu tyelelo lufike ngexesh’ elifanelekileyo ibe siziva somelezelwe ukuqhubeka sikhonza uYehova phezu kwazo nje iingxaki esinokujamelana nazo.”