Yiya kwinkcazelo

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Iziganeko Ezikhethekileyo

IZIGANEKO EZIKHETHEKILEYO

Indibano YesiTagalog ERoma—“Ibikukumanyaniswa Kwentsapho Enkulu!”

Kumawaka amaNgqina kaYehova athetha isiTagalog aseYurophu, le ibiyindibano yokuqala yeentsuku ezintathu ngolwimi lwawo.

IZIGANEKO EZIKHETHEKILEYO

Indibano YesiTagalog ERoma—“Ibikukumanyaniswa Kwentsapho Enkulu!”

Kumawaka amaNgqina kaYehova athetha isiTagalog aseYurophu, le ibiyindibano yokuqala yeentsuku ezintathu ngolwimi lwawo.

Isipho Samatikiti Enqwelo-moya Ayi-19 000

IQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova lanceda abathunywa bevangeli nabanye abakwinkonzo ekhethekileyo yexesha elizeleyo ukuba baye kunandipha iindibano emakhayeni abo baze bachithe ixesha neentsapho zabo.

Iindibano Zezizwe Ngezizwe Zika-2014—AmaNgqina KaYehova Afuna Kuqala UBukumkani BukaThixo

Bukela njengoko abazalwana abasehlabathini lonke besiza kufunda ngoBukumkani bukaThixo.

Abaphumelele Kwiklasi Ye-138 YeSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi

Itheko labafundi abaphumeleleyo belingoMatshi 14, 2015. Bonke ababekho bakhuthazwa ukuba baqhubeke befunda ngoYehova uThixo baze balinganise umzekelo omhle kaYesu Kristu.

Amabal’ Engwe Etheko Leklasi Ye-138 YaseGiliyadi

Ucwangciso lwetheko lwaluquka iingoma zoBukumkani ezine ezintsha ibe lwabethelela oko kufanele kwenziwe ngabo baphumeleleyo ngamalungelo noqeqesho abalufumene eGiliyadi.

Bamanyaniswe Luthando—Indibano YaseFrankfurt, EJamani

Abantu abaninzi abasuka kwiindawo neemvelaphi ezahlukahlukeneyo baseluxolweni bonke.

AmaNgqina KaYehova Amkelwa Ngobubele EAtlanta

Iziphathi-mandla zancoma zaza zamkela iindwendwe ezisuka kumazwe ayi-28 ezazize kwindibano ngoJulayi nangoAgasti 2014.

Ingxelo Yentlanganiso Yonyaka—Oktobha 2014

Le ntlanganiso yonyaka iyimbali yeyokukhumbula iminyaka eyi-100 yokumiselwa koBukumkani bukaMesiya.

Itheko Labaphumelele Kwiklasi Ye-137 YeSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi

Bonke abebezile bakhuthazwa ukuba bahlale bethobekile baze baqhubeke befaka iingcinga zikaYehova ezintliziyweni zabo.

Iimbalasane Zentlanganiso Yonyaka—Oktobha 2014

Iindwendwe ezininzi zihlanganisene kwintlanganiso yonyaka ye-130 yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Bukela iimbalasane zalo mbhiyozo weminyaka eyi-100 yokulawula koBukumkani.

Amagqabantshintshi Esikolo Se-137 Sabaphumelele EGiliyadi

Ukususela ngo-1943 iSikolo saseGiliyadi besiqeqesha abo bakulungeleyo ukufikelela kulwazi oluchanileyo ngoThixo. Bukela amagqabantshintshi etheko labaphumeleleyo.

IQumrhu Elilawulayo Likhuthaza AmaNgqina AseRashiya NaseUkraine

Amalungu eQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova atyelela eRashiya naseUkraine ukuze omeleze amaNgqina achatshazelwe zizidubedube zezopolitiko.

Iimbalasane Zentlanganiso Yonyaka—Oktobha 2013

Bukela iimbalasane zolu cwangciso lumnandi noluyimbali, obelusasazwe kwiindawo eziyi-1 830 ezisehlabathini lonke.

Itheko Leklasi Ye-136 Labaphumelele KwiSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi

Abahlohli nezinye izithethi ziye zakhuthaza abafundi ukuba babe nesimo sengqondo awayenaso uYesu. Abo babezile baye bonwabela udliwano-ndlebe nemiboniso yamava entsimi.

Iimbalasane Zeklasi Ye-136 Zabaphumelele EGiliyadi

Ucwangciso lweli theko luquka iintetho ezakhayo, udliwano-ndlebe nabafundi abaphumeleleyo nemiboniso yamava asentsimini.

Intlanganiso Eyabukelwa Nge-Intanethi Ehlabathini Lonke

Yintoni eyenza abantu abangaphezu kwe-1.4 miliyoni bamazwe ayi-31 beze kwesi siganeko sikhetheke kangaka?

Ingxelo Yentlanganiso Yonyaka—Oktobha 2013

Abantu abangaphezu kwe-1.4 miliyoni kumazwe ayi-31 baye bonwabela esi sihlandlo simnandi, bekukhululwa kuso iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ehlaziyiweyo yesiNgesi.

Itheko Leklasi Ye-135 YeSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi

Kweli theko bekukho abantu abangaphezu kwe-10 000 abaye basivuyela esi sihlandlo besingoSeptemba 14, 2013. Wonwabele amagqabantshintshi eli theko.

INdibano Ekhethekileyo EIreland

AmaNgqina kaYehova eDublin, eIreland, amkela iindwendwe ezazize kwiNdibano Ekhethekileyo Ka-2012 enomxholo othi, ‘Londoloza Intliziyo Yakho!’ Funda ngoko abanye abantu abakutshoyo ngesi siganeko.

INdibano Ekhethekileyo EIsrael

Kwilizwe apho abantu baye baba ziintlaba zahlukane ngenxa yeengxwangxwaba zentlalo nezonqulo, kuye kwabonakala umanyano phakathi kweentlanga zalo ezahlukahlukeneyo ebudeni behlobo lango-2012 eTel Aviv.

Iimbalasane Zeklasi Ye-135 Zabaphumelele EGiliyadi

Esi sikolo seBhayibhile siqeqesha amaNgqina kaYehova ukuba abe luncedo ngakumbi kwizabelo zabo.

Iindibano Ezikhethekileyo ZamaNgqina KaYehova Ezabanjelwa Kumazwe Asixhenxe

Kutshanje amaNgqina kaYehova ebeneendibano ezikhethekileyo eBrazil, eCosta Rica, eHong Kong, eIreland, eIsrael, eNew Zealand naseSweden.

Iklasi Ye-134 Yabaphumelele EGiliyadi

Esi sikolo sikhethekileyo siye saqeqesha abashumayeli kule minyaka iyi-70 idlulileyo. Bukela amagqabantshintshi eli theko.

Ividiyo: Amagqabantshintshi Endibano Zezizwe Ngezizwe Zika-1963

Bukela ifilimu yeeyure ezimbini ethetha ngeeNdibano zezizwe ngezizwe zango-1963 ezazinomxholo othi ‘Iindaba Ezilungileyo Ezingunaphakade’.

ISikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi—Abaphumelele Kwiklasi Ye-134

Abafundi abaphumelele kwiSikolo seBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi ngoMatshi 9, 2013. Kweli theko bekubaliswa ngezinto eziye zaphunyezwa sesi sikolo ukususela oko saqalayo kwiminyaka eyi-70 eyadlulayo.

Ukukhumbula INdibano Eyayiqhutywa “Ehlabathini Lonke”

Kwiminyaka eyi-50 eyadlulayo, amaNgqina kaYehova ayi-583 athabatha uhambo lweeveki ezilishumi olwaluza kubajikelezisa kwihlabathi lonke.