Siyayithobela indlela iBhayibhile ewujonga ngayo umtshato nokuqhawula umtshato. UThixo wawudala umtshato waba lumanyano lukanaphakade oluphakathi kwendoda nebhinqa. Ukukrexeza kuphela kwesizathu esiseZibhalweni sokuqhawula umtshato.​—Mateyu 19:5, 6, 9.

Ngaba amaNgqina ayazinceda izibini ezinemitshato ekunzima kuyo?

Ewe. Ngeendlela eziliqela:

  • Ngoncwadi. Olu ncwadi luhlala luphuma, lunokuwomeleza umtshato, kuquka naleyo ibonakala ingenakuncedakala. Ngokomzekelo, jonga inqaku elithi, “Ukugcina Izithembiso Zomtshato,” “Indlela Yokuxolela” nelithi, “Ukuthembana Kwakhona.”

  • Ngeentlanganiso. Kwiintlanganiso zethu zebandla, kwiindibano zesiphaluka nezengingqi, sixubusha ngamacebiso aluncedo emtshatweni.

  • Ngabadala. Abadala bebandla bayazinceda izibini ezitshatileyo, bazityhilela izibhalo ezinjengamaEfese 5:​22-​25.

Ngaba abadala bebandla bangathi iNgqina elithile maliwuqhawule umtshato?

Akunjalo. Kwanaxa abadala becelwe ukuba bancede isibini esithile esinengxaki, abavumelekanga ukuba baxelele eso sibini ngento emasiyenze. (Galati 6:5) Noko ke, ukuba umntu ukhetha ukuqhawula umtshato ingezizo izizathu ezingokweZibhalo, iZibhalo azimvumeli ukuba angaphinda atshate.​—1 Timoti 3:1, 5, 12.

AmaNgqina akujonga njani ukwahlukana?

IBhayibhile ikhuthaza abantu abatshatileyo ukuba bahlale kunye enoba izinto azihambi kakuhle. (1 Korinte 7:10-16) Ingxaki ezininzi zinokuconjululwa ngokuthandaza ngokunyanisekileyo, ngokusebenzisa imigaqo eseBhayibhileni nangokubonisa uthando.​—1 Korinte 13:4-8; Galati 5:22

Sekunjalo, kukho iimeko ezinzima kakhulu apho amanye amaKristu aye agqibe ekubeni ahlukane:

  • Ukungondli ngabom.​—1 Timoti 5:8.

  • Ukuxhatshazwa okugqithiseleyo emzimbeni.​—INdumiso 11:5.

  • Xa iqabane lomntu limenza angakwazi kwaphela ukunqula uYehova. Ngokomzekelo, omnye umntu otshatileyo usenokuzama ukunyanzela iNgqina atshate nalo ukuba lophule umthetho kaThixo, ibe eli Ngqina lisenokugqiba ekubeni ukwahlukana kuphela kwendlela ‘yokuthobela uThixo njengomlawuli kunabantu.’​—IZenzo 5:29.