Akunjalo. AmaNgqina KaYehova akholelwa ukuba uThixo wadala yonk’ into. Kodwa awakholelwa ukuba suku ngalunye kula mathandathu okudala, luneeyure eziyi-24 nokuba umhlaba unamawaka ambalwa eminyaka ukho. Ngoba? Iinkolelo eziliqela zabantu abakholelwa kwindalo ziyangqubana neBhayibhile. Khawucinge ngale mizekelo mibini:

  1. Ubude beentsuku ezintandathu zokudala. Abantu abakholelwa ekudalweni komhlaba bathi, iintsuku zokudalwa yayiziiyure eziyi-24. EBhayibhileni igama elithi ‘usuku’ linokuthetha ixesha elide.Genesis 2:4; INdumiso 90:4.

  2. Ubudala bomhlaba. Abantu abakholelwa ekudalweni komhlaba bafundisa ukuba umhlaba uneminyaka engamawaka ambalwa ukho. Kodwa ngokutsho kweBhayibhile umhlaba kunye nendalo iphela zazikho ngaphambi kweentsuku ezintandathu zokudalwa komhlaba. (Genesis 1:1) Ngenxa yeso sizathu amaNgqina kaYehova awayiphikisi isayensi xa isithi umhlaba uneebhiliyoni zeminyaka ukho.

Nangona amaNgqina kaYehova ekholelwa kwindalo, awayichasanga isayensi. Sikholelwa ukuba isayensi kunye neBhayibhile ziyahambelana.