Hayi. Izigidi zabantu ezaziphila kudala ezazingengawo amaNgqina kaYehova ziza kusindiswa. IBhayibhile isixelela ukuba kwihlabathi elitsha likaThixo “kuza kubakho uvuko lwamalungisa nabangengomalungisa.” (IZenzo 24:15) Kwakhona, abantw’ abaninzi abaphilayo ngoku basenalo ithuba lokukhonza uThixo, kwaye nabo baza kusindiswa. Noko ke, asingomsebenzi wethu ukugqiba ukuba ngubani oza kusindiswa, ingubani ongazi kusindiswa. Eso sigqibo siza kwenziwa kuphela nguYesu.—Yohane 5:22, 27.