Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ndingalilo Njani INgqina LikaYehova?

Ndingalilo Njani INgqina LikaYehova?

Amanyathelo ekufuneka uwathabathile ukuze ube liNgqina kaYehova achazwa nguYesu yaye afumaneka kuMateyu 28:19, 20. Ezi vesi zibonisa oko umntu afanele akwenze ukuze abe ngumfundi kaKristu, kuquka ukuthetha nabanye ngoYehova.

Inyathelo 1: Funda oko iBhayibhile ikufundisayo. UYesu wayalela abalandeli bakhe ukuba ‘benze abafundi, babafundise.’ (Mateyu 28:19, 20) Igama eliguqulelwe ngokuthi “umfundi” lithetha “umntu ofundiswayo.” Iimfundiso zikaYesu Kristu eziseBhayibhileni, zingakunceda uphile ubomi obuvuyisayo nobanelisayo. (2 Timoti 3:16, 17) Ngesifundo seBhayibhile sasimahla, singakuvuyela ukukunceda ufunde oko kufundiswa yiBhayibhile.Mateyu 10:7, 8; 1 Tesalonika 2:13.

Inyathelo 2: Yenza oko ukufundileyo. UYesu wathi abo bafunda iBhayibhile kukwafuneka ‘bazigcine zonke izinto abayalele zona.’ (Mateyu 28:20) Oku kuthetha ukuba ukufunda kwakho iBhayibhile makungapheleli nje ekusebenziseni ingqondo, kusenokufuneka wenze utshintsho kwindlela ocinga ngayo nowenza ngayo izinto. (IZenzo 10:42; Efese 4:22-29; Hebhere 10:24, 25) Abo bathobela imiyalelo kaYesu baye bafune ukunikela ngobomi babo kuYehova uThixo.Mateyu 16:24.

Inyathelo 3: Bhaptizwa. (Mateyu 28:19) EBhayibhileni, ubhaptizo lufaniswa nokungcwatywa. (Thelekisa amaRoma 6:2-4.) Kukufa kwindlela obukade uphila ngayo ngaphambili nokuqalisa ubomi obutsha. Ukubhaptizwa kwakho kubonisa ekuhleni ukuba uwathabathile amanyathelo amabini okuqala uYesu awathetha ngawo yaye ucela isazela esicocekileyo kuThixo.Hebhere 9:14; 1 Petros 3:21.

Ndazi njani ukuba ndikulungele ukubhaptizwa?

Thetha nabadala bebandla. Baza kuthetha nawe ukuqinisekisa ukuba uyakuqonda okubandakanyekileyo, uyakwenza oye wakufunda yaye uzahlulele ngokuzithandela kuThixo.IZenzo 20:28; 1 Petros 5:1-3.

Ngaba la manyathelo ayasebenza kubantwana abanabazali abangamaNgqina?

Ewe. Abantwana bethu sibakhulisela “kwingqeqesho nasekweyiselweni kwengqondo kuYehova,” njengoko iBhayibhile iyalela. (Efese 6:4) Kodwa ke, njengoko bekhula bafanele bazenzele isigqibo sokufunda, ukwamkela nokusebenzisa oko iBhayibhile ikufundisayo ngaphambi kokuba bakufanelekele ukubhaptizwa. (Roma 12:2) Ekugqibeleni, mntu ngamnye kufuneka azenzele ukhetho ngokuphathelele unqulo.—Roma 14:12; Galati 6:5.