Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ndingalilo Njani INgqina LikaYehova?

Ndingalilo Njani INgqina LikaYehova?

Amanyathelo ekufuneka uwathabathile ukuze ube liNgqina kaYehova achazwa nguYesu yaye afumaneka kuMateyu 28:19, 20. Ezi vesi zibonisa oko umntu afanele akwenze ukuze abe ngumfundi kaKristu, kuquka ukuthetha nabanye ngoYehova.

Inyathelo 1: Funda oko iBhayibhile ikufundisayo. UYesu wayalela abalandeli bakhe ukuba ‘benze abafundi, babafundise.’ (Mateyu 28:19, 20) Igama eliguqulelwe ngokuthi “umfundi” lithetha “umntu ofundiswayo.” Iimfundiso zikaYesu Kristu eziseBhayibhileni, zingakunceda uphile ubomi obuvuyisayo nobanelisayo. (2 Timoti 3:16, 17) Ngesifundo seBhayibhile sasimahla, singakuvuyela ukukunceda ufunde oko kufundiswa yiBhayibhile.Mateyu 10:7, 8; 1 Tesalonika 2:13.

Inyathelo 2: Yenza oko ukufundileyo. UYesu wathi abo bafunda iBhayibhile kukwafuneka ‘bazigcine zonke izinto abayalele zona.’ (Mateyu 28:20) Oku kuthetha ukuba ukufunda kwakho iBhayibhile makungapheleli nje ekusebenziseni ingqondo, kusenokufuneka wenze utshintsho kwindlela ocinga ngayo nowenza ngayo izinto. (IZenzo 10:42; Efese 4:22-29; Hebhere 10:24, 25) Abo bathobela imiyalelo kaYesu baye bafune ukunikela ngobomi babo kuYehova uThixo.Mateyu 16:24.

Inyathelo 3: Bhaptizwa. (Mateyu 28:19) EBhayibhileni, ubhaptizo lufaniswa nokungcwatywa. (Thelekisa amaRoma 6:2-4.) Kukufa kwindlela obukade uphila ngayo ngaphambili nokuqalisa ubomi obutsha. Ukubhaptizwa kwakho kubonisa ekuhleni ukuba uwathabathile amanyathelo amabini okuqala uYesu awathetha ngawo yaye ucela isazela esicocekileyo kuThixo.Hebhere 9:14; 1 Petros 3:21.

Ndazi njani ukuba ndikulungele ukubhaptizwa?

Thetha nabadala bebandla. Baza kuthetha nawe ukuqinisekisa ukuba uyakuqonda okubandakanyekileyo, uyakwenza oye wakufunda yaye uzahlulele ngokuzithandela kuThixo.IZenzo 20:28; 1 Petros 5:1-3.

Ngaba la manyathelo ayasebenza kubantwana abanabazali abangamaNgqina?

Ewe. Abantwana bethu sibakhulisela “kwingqeqesho nasekweyiselweni kwengqondo kuYehova,” njengoko iBhayibhile iyalela. (Efese 6:4) Kodwa ke, njengoko bekhula bafanele bazenzele isigqibo sokufunda, ukwamkela nokusebenzisa oko iBhayibhile ikufundisayo ngaphambi kokuba bakufanelekele ukubhaptizwa. (Roma 12:2) Ekugqibeleni, mntu ngamnye kufuneka azenzele ukhetho ngokuphathelele unqulo.—Roma 14:12; Galati 6:5.

Funda Okungakumbi

Iindaba Ezilungileyo Ezivela KuThixo!

Unokuluqonda Njani Unqulo Lokwenyaniso?

Ngaba lunye kuphela unqulo lokwenyaniso? Funda ngezinto ezintlanu awathi uYesu lwaluza kubonwa ngazo unqulo lokwenyaniso.

IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA

Ngaba AmaNgqina KaYehova Akholelwa Ukuba Icawa Yawo Yeyona Ichanileyo?

Ngaba uYesu wathi zininzi iindlela ezikhokelela elusindisweni?