AmaNgqina KaYehova athobela icebiso leBhayibhile lokungaziphenduli zonke izityholo zabantu abachasayo. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi: “Olungisa umgculeli uzizisela ihlazo.” (IMizekeliso 9:​7, 8; 26:4) Kunokuba sibe sixoxa nabantu abasityhola ngobuxoki, eyona nto ibalulekileyo kuthi kukukholisa uThixo.​—INdumiso 119:69.

Ewe kona, “kukho ixesha lokuthi cwaka nexesha lokuthetha.” (INtshumayeli 3:7) Siyabaphendula abo bafuna ukuyazi iBhayibhile, kodwa siyakuphepha ukuxoxa izinto ezingenamsebenzi. Ngaloo ndlela sithobela iimfundiso nomzekelo kaYesu nowamaKristu okuqala.

  • UYesu akazange aphendule kwizityholo zobuxoki awatyabekwa zona phambi koPilato. (Mateyu 27:11-​14; 1 Petros 2:​21-​23) Kwakhona, uYesu akazange aphendule kwizityholo zokuba ulinxila nedlakudla. Kunoko, izenzo zakhe zangqinelana nalo myalelo: “Ubulumko bungqineka bububulungisa ngemisebenzi yabo.” (Mateyu 11:19) Kodwa ke, xa kunyanzelekile wayebaphendula ngesibindi abo babethetha kakubi ngaye.​—Mateyu 15:​1-3; Marko 3:​22-​30.

    UYesu wafundisa abalandeli bakhe ukuba bangatyhafiswa zizityholo zobuxoki. Wathi: “Ninoyolo nina xa abantu beningcikiva, benitshutshisa, bethetha ngani lonke uhlobo lwento engendawo bexoka, ngenxa yam.” (Mateyu 5:​11, 12) Kwakhona, uYesu wathi xa izityholo zivulela abalandeli bakhe ithuba lokushumayela, wayeza kuzalisekisa esi sithembiso: “Ndiza kuninika umlomo nobulumko, obo xa bebonke abachasi benu bangayi kukwazi ukubuchasa okanye ukubuphikisa.”​—Luka 21:12-​15.

  • Umpostile uPawulos wawalumkisa amaKristu ukuba aphephe ukuphikisana nabachasi ngezinto ezingenamsebenzi, esithi ezi mpikiswano ‘zingamampunge yaye ziphuthile.’​—Tito 3:9; Roma 16:17, 18..

  • Umpostile uPetros wakhuthaza amaKristu ukuba alumele ukholo lwawo xa kunyanzelekile. (1 Petros 3:​15) Kodwa watsho ukuba eyona ndlela yokuyenza le nto idla ngokuba kukuyenza kunokuyithetha. Wabhala wathi: “Ngokwenza kwenu okulungileyo, nibavale umlomo abo bathetha ngokungenangqiqo nangokungazi.”​—1 Petros 2:​12-​15.