Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

 Imibuzo Yabafundi . . .

Kutheni Abanye Abantu Bengayibhiyozeli IKrismesi?

Kutheni Abanye Abantu Bengayibhiyozeli IKrismesi?

Ehlabathini jikelele, baphantse babe ziibhiliyoni ezimbini abantu ababhiyozela iKrismesi ngoDisemba 25, ngoxa bephaya kwizigidi ezingama-200 abantu ababhiyozela ukuzalwa kukaYesu ngoJanuwari 7. Noko ke, kukwakho izigidi ezikhetha ukungayibhiyozeli. Ngoba?

Kusenokwenzeka ukuba abo bantu bahamba iicawa ezingezizo ezobuKristu. Basenokuba bangamaJuda, bahamba kwiicawa zamaHindu okanye bakwinkolo yamaShinto. Abanye abangakholelwayo eBhayibhileni nakubukho bukaThixo, bayijonga iKrismesi njengentsomi.

Okukhwankqisayo, kukuba inani elithe xhaxhe labantu abakholelwa kuYesu basikhabela kude isithethe somthi weKrismesi. Ngoba? Babeka izizathu ezine ubuncinane.

Esokuqala: abakholelwa ukuba uYesu wazalwa ngoDisemba okanye ngoJanuwari. IBhayibhile ayiwuchazi umhla wokuzalwa kukaYesu. Isuke nje ithi: “Kwakukwakho kwelo lizwe likwalinye abalusi ababehlala ezindle yaye belinde imihlambi yabo ebusuku. Kwaza ngequbuliso kwema ngakubo ingelosi kaYehova . . . yathi kubo: ‘. . .nizalelwe namhlanje uMsindisi, onguKristu iNkosi.’”—Luka 2:8-11.

Izibakala zibonisa ukuba uYesu wazalwa phaya ekuqaleni kukaOktobha xa abelusi babesalala endle nemihlambi yabo. Kumaphandle aseBhetelehem kubakho ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ngoDisemba nangoJanuwari. Ngenxa yoko, imihlambi iyakhatshelwa isiwe ezishedini ukuze ingafunyanwa yingqele.

Isizathu sesibini: Eyona nto uYesu wayichaza ngokucacileyo emele ukwenziwa ngabalandeli bakhe kukukhumbula ukufa kwakhe, kungekhona ukuzalwa kwakhe ibe neso sikhumbuzo yayizakuba sisidlo nje esiqhelekileyo. (Luka 22:19, 20) Enye into omele uyiqaphele, kukuba iincwadi zeVangeli kaMarko nekaYohane azithethi kwanto ngokuzalwa kukaYesu.

Eyona nto uYesu wayichaza ngokucacileyo emele ukwenziwa ngabalandeli bakhe kukukhumbula ukufa kwakhe, kungekhona ukuzalwa kwakhe

Isizathu sesithathu: Abukho ubungqina obungokwembali bokuba amaKristu okuqala awubhiyozela umhla wokuzalwa kukaKristu. Kodwa ayesenza isikhumbuzo sokufa kwakhe. (1 Korinte 11:23-26) Kwabasemva kweminyaka engaphezulu kwama-300 wafayo uYesu apho iinkonzo zaqalisa ngokusesikweni ukubhiyozela iKrismesi ngoDisemba 25. Okubangela umdla, kukuba phakathi kwinkulungwane ye-17, kwakhe kwapheliswa ukubhiyozela iKrismesi eNgilani. NaseMerika, eMassachusetts, Inkundla yawisa isigwebo esifanayo. Kwakutheni? Incwadi ethi The Battle for Christmas, ithi: “Akukho sizathu esingokweZibhalo okanye esingokwembali esixhasa ukuzalwa kukaYesu ngoDisemba 25.” Kwale ncwadi iphinda ithi kumaPuritan, “iKrismesi yayingumbhiyozo wabahedeni ohonjiswe ngobuKristu.”

Nasi isizathu sesine: IKrismesi yona ngokwayo inemvelaphi engathandekiyo. Xa ilandwa, yayingumbhiyozo wabantu baseRoma ababengabahedeni. Yayingumxube wemibhiyozo eyayisenziwa xa kunikwa imbeko uthixo wesivuno uSaturn nothixo welanga uSol Invictus okanye uMithra. Izazinzulu ngemvelaphi uChristian Rätsch noClaudia Müller-Ebeling, ababhali bencwadi ethi Pagan Christmas, babhala oku: “Kanye njengezithethe neenkolelo zangaphambi kobuKristu, eli theko lidala lokubhiyozela ukubuya kwelanga lenziwa langumbhiyozo wokuzalwa kukaYesu.”

Njengoko ufunde le nkcazelo ingasentla, ngaba uyasibona isizathu sokuba amaKristu okwenyaniso engayibhiyozeli iKrismesi?