Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Bafumene Eyona Nto Ibhetele

Bafumene Eyona Nto Ibhetele

IZIGIDI zamaKristu zikhetha ukungayibhiyozeli iKrismesi. Zivakalelwa njani ngeso sigqibo? Ngaba la maKristu avakalelwa kukuba aphoswa kokuthile? Ngaba abantwana bala maKristu bavakalelwa kukuba bavinjwa ulonwabo? Khawuzivele ukuba athini ngalo mba amaNgqina kaYehova asehlabathini jikelele.

UEve

Ukukhumbula uYesu Kristu: “Ngaphambi kokuba ndibe liNgqina likaYehova, bendingafane ndiye ecaweni. Xa ndithe ndaya, bendisiya ngeKrismesi okanye ngePasika. Sekunjalo, andizange ke ndicinge ngoYesu Kristu. Andisayibhiyozeli iKrismesi, kodwa ndiya kwiintlanganiso zamaKristu kabini ngeveki yaye ndifundisa abanye oko iBhayibhile ikutshoyo ngoYesu!”—UEVE, EOSTRELIYA.

UReuben

Uvuyo olubakho ngenxa yokupha: “Ndiye ndonwabe xa ndiphiwa isipho ndingalindelanga. Ndiyakuthanda ukothuswa ngale ndlela! Kwakhona, ndiyakuthanda ukwenza amakhadi anemiyalezo nokuzobela abanye abantu kuba oko kubenza bonwabe ngakumbi ibe nam ndiyonwaba.”—UREUBEN, EMNTLA IRELAND.

UEmily

Ukunceda abasweleyo: “Siyakuvuyela ukuphekela abantu abagulayo. Ngamanye amaxesha sibaphathela iintyatyambo, ikeyiki okanye izipho ezincinane ukuze bavuye. Siyakuvuyela oku kuba siyakwazi ukubatyelela nanini na enyakeni.”—UEMILY, EOSTRELIYA.

UWendy

Ukuba kunye njengentsapho: “Xa intsapho yethu isiba kunye, abantwana batsho babazi oomalume, oomalumekazi, oomawokhulu nabazala. Ekubeni singayi kwizalamane zethu ngamaxesha eeholide kuphela, asibi phantsi koxinzeleko lokufuneka sizityelele xa kufika ixesha leKrismesi, yaye ziyazi ukuba sizithanda.”—UWENDY, ECAYMAN ISLANDS.

USandra

Uxolo: “Ngexesha leKrismesi, abantu baxakeka kakhulu kangangokuba bambalwa abacinga ngoxolo. Ekubeni ngoku ndiye ndafunda ngoko kuthenjiswa yiBhayibhile, ndiziva ndinomoya wokuzola. Ngoku ndiyaqonda ukuba abantwana bam baza konwaba kwikamva.”—USANDRA, ESPEYINI